Riksbanken: Penningpolitikens handlingsutrymme minskar

Det låga globala ränteläget har minskat penningpolitikens möjligheter att stimulera ekonomin, men det kan samtidigt ha ökat handlingsutrymmet för finanspolitiken. Det skriver Björn Lagerwall, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik, i en ekonomisk kommentar på måndagen.

“I och med detta har samspelet mellan penning- och finanspolitiken också kommit upp på agendan, inte minst när det gäller hur en framtida konjunkturnedgång ska kunna hanteras”, skriver han.

Björn Lagerwall noterar att synen på ramverket för stabiliseringspolitiken delvis har ändrats i Sverige och flera andra länder efter finanskrisen. Tidigare var bedömningen att penningpolitiken skulle spela huvudrollen för att dämpa svängningarna i ekonomin, medan finanspolitiken skulle ha en mer passiv roll.

Baserat på de senaste årens forskning och diskussion ser Björn Lagerwall två huvudsakliga orsaker till den ändrade synen:

1, Det globala ränteläget har fallit under en längre tid. Det har minskat penningpolitikens handlingsutrymme, samtidigt som det kan ha ökat utrymmet för finanspolitiken att stimulera ekonomin, utan att äventyra hållbarheten i de offentliga finanserna.

2, Nya empiriska studier tyder på att hushållens konsumtion kan påverkas i betydande utsträckning även av tillfälliga finanspolitiska åtgärder – en effekt som kan vara större än man tidigare trott.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här