Riksbankens senaste räntebesked

Reporäntan lämnas oförändrad på 0% medan direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Pontus Lundahl

Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Riksbanken skriver dock att reporäntan kan sänkas om det bedöms vara verkningsfullt, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

Samtidigt har har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Detta ”för att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent ”.

Riksbanken gör även bedömningen att de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi.

”Coronapandemin fortsätter att dominera utvecklingen i världsekonomin. En andra våg av smittspridning sköljer nu över många länder och man har infört skärpta restriktioner för att dämpa smittan. Den redan hårt drabbade tjänstesektorn påverkas särskilt av restriktionerna. Tillväxtprognoserna är nedreviderade för det närmaste halvåret, för både omvärlden och Sverige. Även inflationsutsikterna bedöms vara lite svagare kommande år”, skriver man.

Även om ekonomin kan börja återhämta sig när restiriktionerna dras tillbaka, är det att vänta att det tar tid innan BNP är tillbaka på samma nivå som före krisen, skriver Riksbanken, som bedömer att det dröjer till 2023 innan KPIF-inflationen mer varaktigt är nära 2 procent igen.