Riksbanksledamöter öppnar för minusränta

Idag publicerades Riksbankens protokoll från senaste mötet, där samtliga ledamöter var eniga om att hålla reporäntan oförändrad. Fyra av Riksbankens sex ledamöter öppnar dock i protokollet för att sänka räntan om det ser ut att behövas.
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Vid det senaste penningpolitiska mötet beslutade Riksbankens direktion att hålla reporäntan oförändrad på 0%. Dessutom fortsätter Riksbanken också att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserades under 2020.

Trots att pandemins andra våg har lett till skärpta restriktioner för att hålla nere smittspridningen noterade ledamöterna att svensk ekonomi varit mer motståndskraftig än under den första vågen. Man lade här stor vikt vid de omfattande ekonomisk-politiska stödåtgärder som satts in under krisen.

Dessutom konstateras att inflationen och realekonomin har överraskat positivt och att utsikterna ser ljusare ut än vid det penningpolitiska mötet i november. Trots de ljusare utsikterna poängteras dock i protokollet att behovet av expansiv penningpolitik och låga räntor kommer att finnas kvar under en lång tid.

”Ledamöterna betonade att det är viktigt med fortsatt beredskap och i det sammanhanget menade flera att reporäntan kan komma att sänkas om behov av ytterligare penningpolitisk stimulans skulle uppstå. Det underströks också att ett scenario med högre inflation inte behöver vara ett skäl till att göra penningpolitiken mindre expansiv”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande och detta blir även tydligt av de enskilda ledamöternas uttalanden i protokollet.

”I ett scenario där behovet av penningpolitiskt stöd ökar ytterligare anser jag det fullt möjligt att sänka reporäntan. De exakta omständigheterna som motiverar en räntesänkning är svåra att annonsera på förhand, men ett tydligt fall i inflationsförväntningarna – exempelvis drivet av en snabb och kraftig förstärkning av kronans växelkurs – skulle vara en övertygande faktor för mig för att stödja ett beslut att sänka reporäntan till negativa nivåer igen”, säger exempelvis förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Vice riksbankschef Per Jansson säger sig inte vara öppen för en djupt negativ reporänta, men men ser framför sig ett spelrum på ner till -1%.

”Om det skulle uppstå ett behov av att göra penningpolitiken tydligt mer expansiv tror jag inte att det räcker med att bara genomföra
tillgångsköp, då måste också reporäntan sänkas”, skriver han.

Även vice riksbankschef Martin Flodén och vice riksbankschef Anna Breman öppnar för en sänkning.