”Risk för negativa synergier”

Skandias vd Hans-Erik Andersson ger sin syn på Old Mutuals bud på bolaget.

Sex månader efter att Old Mutuals bud på Skandia blev offentligt slåss Hans-Erik Andersson och hans företagsledning fortfarande för sina liv för öppen ridå. Den utdragna fientliga processen och PR-kriget som kommer att kosta sydafrikanska Old Mutual hundratals miljoner är unika även i internationellt perspektiv. Fientliga bud förekommer mera sällan i så pass stora bolag som Skandia.

Marknaden har initialt varit försiktig, men i takt med att fler hedgefonder har köpt aktien och Skandias starka niomånadersresultat och egna optimistiska analyser slår igenom hos analytikerna höjs riktkurserna. Exempelvis ligger Handelsbanken idag på 49 kronor.

Vad är det du vill göra i Skandia som du inte kan göra under en ägare som Old Mutual?

– Man ska ha respekt för att vi är ett hårt nischat bolag som finns på 20 marknader som konglomeratet Old Mutual, med verksamhet endast i Storbritannien, Sydafrika och USA, inte vet något om. Om vi ingår i den koncernen innebär det att vi för en kamp om kapitalet med andra delar, det är inte säkert att vi får del av det kapital vi genererar. Därmed kanske vi inte får möjlighet växa i takt med vår potential.

Du kände ju Jim Sutcliffe och var positiv till ett bud från början, när vände du?
– Det är en kompetent kille, vi arbetade inom samma koncern för 15 år sedan. När han ringde skickade jag honom till styrelsen. Old Mutual lade en budindikation som de sedan sänkte när budet kom. Budindikationen byggde på en stark balansräkning med ett antagande om en nyemission i Old Mutual. När budet sedan kom byggde det på lånefinansiering och balansräkningen ser svag ut. Det är inget som främjar vår affär.

Ni har gått ut med en massa prognoser, det är ovanligt att företagsledningar gör det – hur ska du kunna leva upp till allt det där, som att ha ett positivt kassaflöde 2007?
– Jag ville inte alls offentliggöra våra treårsplaner, men eftersom Old Mutual fick se dem när vi öppnade böckerna för dem måste vi offentliggöra denna information även till resten av aktiemarknaden.

Med vilken trovärdighet går verkställande ledningen emot budgivaren, det är ju så uppenbart att ni slåss för era jobb?
– Vi kommenterar det faktum att vi delar styrelsens uppfattning att budet inte reflekterar värdet på Skandia.

Har det kommit fler bud efter Old Mutuals?
– Nej och det tycker inte jag är så konstigt. Vi passar inte nödvändigtvis in i en traditionell försäkringsrörelse. Risken är att det blir negativa synergier, att vi kannibaliserar på varandra. Skandia är så hårt nischat att det kan vara svårt att få ut synergier, och storlek ger inte alltid skalfördelar.

Vilken roll spelar nationaliteten hos Skandias storägare?
– Väldigt liten. Det var länge sedan Skandia hade en majoritet svenska ägare. Det viktiga är att ägaren är stabil och långsiktig.

Om ni lyckas stoppa Old Mutual blir det tredje gången Skandia blockerar ett försök till övertagande, tidigare försök har SEB och norska försäkringsbolaget Storebrand gjort. Det kan ha inneburit att aktieägarna gått miste om miljarder, hur ser du på det?
– Då fanns det rösträttsbegränsningar, situationen var helt annorlunda. Det är inte styrelsen eller ledningen som säger stopp idag, frågan avgörs av aktieägarna.

Men det pågår ett opinionskrig utan like, och ni deltar ju i det?
– Jag vill kalla det informationskrig, och vi har stöd från Aktiemarknadsnämnden att vi har rätt att gå ut med information. OM kan inte ha monopol på opinionsbildning bara för att de har lagt bud, det vore märkligt.

Den absolut värsta skadan uppstår för aktieägarna om OM får in drygt 50 procent och läget låser sig där, då lider aktieägarna stor skada, hur stor är risken att det blir så?
– Jag bedömer den som liten. Jim Sutcliffe har sagt att de har stöd av 60 procent av ägarna, det hade han aldrig kunnat göra om budet lagts i England utan att redovisa stödet. Jag tror inte att stödet är så stort, varför förlänger de i så fall budtiden? Det formella kravet att budet bara gäller under förutsättning att 90 procent antar det ligger kvar och om nivån inte sänks är det deras chans till utgång.

Kan du tänka dig att sälja någon del i skandia om ni förblir självständiga?
– Det vore befängt att sälja Skandiabanken som är en ytterst viktig del i vår Nordenstrategi. Men om någon enhet inte levererar måste vi naturligtvis fundera över hur vi ska göra. Jag kan inte lova att den befintliga strukturen består för evigt.

Kan du själv tänka dig att göra förvärv?
– Om vi hittar något till vettigt pris som passar vår strategi ska vi titta på det. Det viktigaste är att vi håller fast vid vår strategi, att välja bort är minst lika viktigt som att välja.

Värdet på Skandia Liv har diskuterats, hur ser du på möjligheterna att göra det vinstutdelande på sikt?
– Jag tror inte på det. Det skulle inte vara en lönsam affär, Skandia liv står mycket starkt till skillnad från de bolag där man ombildat till vinstutdelande, som SPP. Däremot är det helt klart att det blir en förändring framöver, dagens form är en hybrid. Lagstiftaren tittar på det här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.