“Rödstrumpor driver konstig debatt”

Scaniachefen Leif Östling tror inte på kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser och avfärdar jämställdhetssträvandena som "en konstig debatt som drivs av rödstrumpefalangen".

Leif Östling är en mycket omtyckt chef på Scania. Det går till och med att säga att den mångårige företagsledaren är hyllad. Men i en artikel i Länstidningen i Södertälje (29 oktober 2008) levererar han flera uttalanden som kan uppröra en och annan anställd.

Det gäller inte minst de omkring 4 800 anställda som är kvinnor. Enligt Östling, som han citeras i Länstidningen, är det “genetiskt betingat” att så få kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och arbeten, något som han tycks anse vara en viktig erfarenhet för den som ska sitta i en bolagsstyrelse. Genuppsättningen, tillsammans med attityder, gör att färre kvinnor än män sitter i bolagsstyrelserna, anser han.

Men ojämlikheten har med idrottsutövning att göra också, åtminstone om man får tro Leif Östling:

– Dessutom tränas pojkar genom olika lagidrotter tidigt i gruppdynamiska processer och det tror jag har en stor inverkan på deras utveckling, säger Leif Östling till tidningen.

Nu har det inte gått Scaniachefen helt förbi att en och annan flicka faktiskt spelar, exempelvis, fotboll. Leif Östling förutspår därför en förändring av kvinnors inställning till teknik.

– Inte minst genom att det blivit allt vanligare att kvinnor deltar i lagidrotter, slår han fast.

Hans egna barn är dock “undantag från det genetiska sambandet” i och med att dottern är mer intresserad av lagidrott – och teknik – än sonen.

Generna och attityder gör att kvinnor inte är lika intresserade av tekniska utbildningar, något som Scaniachefen ser som en förutsättning för att en person ska platsa i styrelserummet.

I styrelserna i Scanias moderbolag och dotterbolag är 6 procent kvinnor.

Debatten om den låga kvinnorepresentationen i storföretagens styrelser avfärdar han som en “konstig debatt som drivs av rödstrumpefalangen”.

Scaniachefen, som har ett ansvar för de utsläpp som bolagets lastbilar ger upphov till, tycks anse att hotet mot miljö och frågan om den globala uppvärmningen är överdrivet. Därmed sällar sig Scaniachefen till gruppen av storbolagschefer som anser att miljöhotet om den globala växthuseffekten fått för stora proportioner.

– Genom mänsklighetens historia har vi haft flera istider och en rad andra dramatiska klimatförändringar, säger Scaniachefen.

Han pekar på att “det finns vetenskapsmän” som menar på att de förändringar av klimatet som nu rapporteras mycket väl kan vara just sådana naturliga förändringar.

– Jag tycker att man ska vara lite försiktig med såna larm, säger Leif Östling.

Istället för att diskutera hotet mot miljön bör vi diskutera livskvalitet, hur det påverkar oss att leva med en massa avgaser.

– Därför är det givetvis bra om vi kan utveckla miljövänlig teknik, säger Scaniachefen till Länstidningen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här