Rutger Arnhult vann ordförandestriden i Castellum

Rysaren om vem som blir Castellums nya styrelseordförande är avgjord. Rutger Arnhult går segrande ur matchen och blir ny ordförande i bolaget.
Rutger Arnhult
Rutger Arnhult. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och beslutade om om­val av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg samt om nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing till styrelse­leda­möter för tiden intill nästa årsstämma. Till ny styrelseordförande valdes Rutger Arnhult. Det skriver Castellum i ett pressmeddelande.

Henrik Saxborn är VD för Castellum och kommenterar dagens resultat.

Hur såg röstfördelningen ut mellan de två förslagen?

”Vi redogör för det generella resultatet i dag och det slutgiltiga protokollet, med fördelningen bland annat, kommer att komma ut under morgondagen”, säger Henrik Saxborn.

När tillträder den nya styrelsen?

”Konstituerande möte hållas inom de närmsta dagarna, så tillträde kommer att ske efter det.”

Hur ser du på den omdiskuterade jävsfrågan?

”Jag kommer inte att kommentera det. Nu ska jag prata med vår nya ordförande och planera det fortsatta arbetet i Castellum.”

I december 2020 nominerade Castellums valberedning storägaren Rutger Arnhult till ny styrelseordförande. Valberedningen var dock inte enig. Tre av fem ledamöter ställde sig bakom förslaget att nominera Rugter Arnhult till styrelseordförande.

Två av fem ledamöter, den sittande ordförande Charlotte Strömberg och Vincent Fokke, lade fram ett alternativt förslag med Per Berggren som ordförande. Detta alternativa förslag röstades alltså ner i dag. Per Berggren ingick däremot som ordinarie ledamot i eftermiddagens genomröstade förslag.

https://www.affarsvarlden.se/artikel/aktiespararna-arnhult-borde-avsta-fran-att-kandidera-i-castellum

Kontroversiellt korsägande

I samband med nomineringen meddelade Rutger Arnhult att han slutar som VD i konkurrenten Klövern samt att han lämnar styrelsen för både Klövern och Corem. Han är dock storägare i båda bolagen som båda är konkurrenter till Castellum. Konkurrenssituationen har ifrågasatts från flera ägare, bland annat av Aktiespararna.

I en intervju med Affärsvärlden i januari 2021 hade den sittande ordföranden Charlotte Strömberg, som alltså var en av två ledamöter som motsatte sig förslaget att nominera Rutger Arnhult till ordförande, följande kommentarer på valberedningens oenighet:

“Vi vill med det här tilltaget belysa att Rutger Arnhult har ett betydande ekonomiskt intresse i bolag som är direkta konkurrenter till Castellum.”

“I styrelserummet behandlar vi bland annat frågor om affärshemligheter å våra kunders vägnar, förhandlingar kring projektutveckling och finansiering. För att inte tala om diskussioner om eventuella bud. Så som arbetet ser ut i dag kan jag inte annat än bedöma det som att Rutger Arnhult regelbundet skulle behöva anmäla jäv om han valdes till styrelseordförande.”

Affärsvärlden har sökt Rutger Arnhult samt avgående styrelseordförande Charlotte Strömberg för en kommentar efter dagens resultat.