Så länge kan USA:s recession pågå

Nästan 80 procent ser en risk på minst 25 procent för att vi kan få en "double-dip" recession framöver, enligt en mätning från NABE.
USA:s president Donald Trump. Foto: Evan Vucci
Recessionen i den amerikanska ekonomin kommer sannolikt att vara över i slutet av 2020 eller under 2021. Den samlade bedömningen gör ekonomer i den senaste mätningen från NABE (National Association for Business Economics).

Två tredjedelar av de svaranden säger att ekonomin befinner sig i fortsatt recession, vilken påbörjades i februari i år, och nästan 80 procent ser en risk på minst 25 procent för att vi kan få en ”double-dip” recession framöver, skriver Seekingalpha.

Omkring hälften av paneldeltagarna räknar med att USA-tillväxten under 2022 återvänder till nivåer som sågs under fjärde kvartalet 2019.

40 procent av de svarande anser att kongressens finanspolitiska åtgärder är otillräckliga, medan 37 procent anser att de är tillräckliga.

Mer än 75 procent anser att Federal Reserves policysvar är ungefär rätt – den starkaste svarsnivån på 13 år.