Saab drar in utdelningen

Försvarsföretaget Saab avser att dra in utdelningen för 2019 som en konsekvens av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget hade tidigare föreslagit en utdelning om 4:70 kronor per aktie för helåret 2019.

Saabs styrelse bedömer i sin utdelningsmotivering att bolagets utdelningskapacitet för 2019 inte påverkar Saabs möjlighet att fullgöra sina kort- och långsiktiga åtaganden. Bedömningen kvarstår men på grund av den rådande osäkerheten väljer bolaget att dra in utdelningsförslaget, heter det.

Vidare konstateras att så fort situationen kan analyseras bättre kan styrelsen komma att omvärdera möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för verksamhetsåret 2019.

Coronaviruset har hittills haft smärre påverkan, skriver bolaget, och pekar på bolagets ”stora orderstock” och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Saab kan däremot inte utesluta framtida effekter på verksamheten såtillvida den nuvarande störningen i världshandeln förlängs.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.