Saab ökade rörelseresultatet mer än väntat i andra kvartalet

Försvarsbolaget Saab redovisar en omsättning och ett resultat som kom in högre än väntat i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 14,7 % till 10 131 miljoner kronor (8 836). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 095.

Samtliga affärsområden förutom Support and Services uppvisade tillväxt i andra kvartalet. Affärsområdet Dynamics bidrog med en omsättningstillväxt på 52 % till följd av hög leverans- och aktivitetsnivå och Kockums hade en tillväxt på 19 %, även det drivet av hög aktivitetsnivå.

Bruttovinsten blev 2 113 miljoner kronor (1 831), med en bruttovinstmarginal på 20,9 % (20,7).

Ebitda-resultat blev 1 186 miljoner kronor (1 004), med en ebitda-marginal på 11,7 % (11,4).

Rörelseresultatet blev 715 miljoner kronor (652), väntat rörelseresultat var 670. Rörelsemarginalen var 7,1 % (7,4). Rörelsemarginalen påverkades negativt av kostnader till följd av nedläggning av Barracudas-anläggning som uppgår till 85 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 514 miljoner kronor (518), analytikerkonsensus 466.

Resultat per aktie hamnade på 3,78 kronor (3,90).

Orderingången landade på 9 875 miljoner kronor (9 247).

Saab höjer helårsprognosen för organisk tillväxt till 10 %, från tidigare guidning om 5 %.

”Aktiviteten på försvarsmarknaden fortsatte att vara gynnsam under det andra kvartalet och efterfrågan på våra huvudmarknader fortsatte att vara god. Detta bidrar till Saabs tillväxt både internationellt och i Sverige, och stöttar vår multi-nationella expansionsstrategi”, uppger vd Micael Johansson i rapporten.

Vad gäller fortsatta osäkerheter till följd av coronapandemin kommenterar Johansson att Saab har en nära dialog med sina leverantörer för att motverka pandemins effekter.

”Osäkerheten kring pandemin tillsammans med pågående rese- och andra restriktioner påverkar förutsägbarheten. Detta berör också delar av leverantörskedjan. Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra leverantörer för att motverka pandemins effekter”, fortsätter han.

Saab, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Orderingång 9 875 9 247 6,8%
Nettoomsättning 10 131 9 095 11,4% 8 836 14,7%
Bruttoresultat 2 113 1 831 15,4%
Bruttoresultatmarginal 20,9% 20,7%
EBITDA 1 186 1 004 18,1%
EBITDA-marginal 11,7% 11,4%
Rörelseresultat 715 670 6,7% 652 9,7%
Rörelsemarginal 7,1% 7,4% 7,4%
Nettoresultat 514 466 10,3% 518 -0,8%
Resultat per aktie, kronor 3,78 3,90 -3,1%

Konsensusdata från Factset