Saab vill miljardsälja i samriskföretaget Vricon

Saab avser att sälja sina aktier i samriskföretaget Vricon till andra partnern Maxar Technologies för en köpeskilling av 117 miljoner dollar, motsvarande 1,1 miljarder dollar.
Saab
Detta förutsätter att Maxar utnyttjar köpoptionen senast den 30 juni, enligt ett pressmeddelande.

Maxar har meddelat sin avsikt att utnyttja köpoptionen kring den 25 juni.

Det 50/50-procent ägda samriskföretaget etablerades 2015 för att producera fotorealistiska 3D-produkter och digitala höjdmodeller för företag och statliga geospatiala marknader. I avtalet för Vricon fanns en köpoption där Saab beviljade Maxar att köpa aktierna antingen 2020 eller 2021.

Om Maxar utnyttjar köpoptionen kommer Saab att få en positiv kassaflödeseffekt på 117 miljoner dollar och en preliminär reavinst på cirka en miljarder dollar.

Transaktionen väntas bli slutförd i juli om köpoptionen utnyttjas.