Sagax ökade förvaltningsresultatet – höjer vinstprognosen

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer vinstprognosen för helåret 2021.
Sagax
Sagax. Foto: Jessica Gow / TT
Hyresintäkterna steg till 731 miljoner kronor (703), en ökning med 4,0% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 602 miljoner kronor (565), en ökning med 6,5% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 637 miljoner kronor (565), en ökning med 12,7% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 512 miljoner kronor (861). Här ingår orealiserade värdeförändringar på 1 378 miljoner kronor (280) och orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 185 miljoner kronor (-113).

Resultatet efter skatt blev 2 157 miljoner kronor (749), en ökning med 188,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 6,60 kronor (2,17), vilket innebär en ökning med 204,1% mot föregående år.

Sagax höjer sin prognos för helåret 2021. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 650 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 550 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2020.

Sagax, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 731 703 4,0%
Driftöverskott 602 565 6,5%
Förvaltningsresultat 637 565 12,7%
Resultat före skatt 2 512 861 191,8%
Nettoresultat 2 157 749 188,0%
Resultat per aktie, kronor 6,60 2,17 204,1%