Samgående mellan ståljättar godkänt

SSAB har erhållit Europeiska kommissionens godkännande för samgåendet med Rautaruukki.

Bolaget kommer omedelbart att påbörja avyttringsprocessen. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Godkännandet är villkorat av att SSAB åtar sig att avyttra följande enheter inom sin nordiska ståldistributionsrörelse och finska verksamhet riktad mot byggsektorn:

*Ett Steel Service Center i Sverige och ett i Finland, Tibnor i Finland (ett helägt dotterbolag till Tibnor).

*Det 50-procentiga ägandet i var och en av bolagen Norsk Stål och Norsk Stål Tynnplater, samt Plannja i Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja).

Konkurrensgodkännanden har sedan tidigare erhållits i Ryssland, Turkiet och Ukraina. Inga ytterligare konkurrensgodkännanden krävs för fullföljandet av utbyteserbjudandet.

Den synergipotential och den industriella logiken med transaktionen som tidigare kommunicerats gäller oförändrade, eftersom vissa eftergifter var förväntade.

SSAB fortsätter med aktieutbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare. Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet där SSAB erbjuder sig att förvärva samtliga utestående aktier i Rautaruukki som inte ägs av Rautaruukki eller dess dotterbolag löper fram till den 22 juli 2014.

Transaktionen förväntas fullföljas kort därefter, villkorat av att aktieägare med mer än 90 procent av aktierna har accepterat utbyteserbjudandet.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.