Savelends nyintroduktion på First North blev kraftigt övertecknad

Fintechbolaget Savelends nyemission inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknad. Aktien börjar handlas den 9 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.
Savelend ger genom sin investeringsplattform möjlighet att investera i olika typer av krediter. Via sin faktureringsplattform erbjuds olika typer av fakturatjänster för företag. Bilden visar Savelends hemsida.
Erbjudandet om 47,4 miljoner kronor tecknades till 323 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 682%. Bolaget får 1 220 nya aktieägare.

Bolaget har efter beslut på årsstämman den 26 april genomfört en riktad nyemission till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen om 2,85 miljoner kronor på samma villkor som i erbjudandet.

Savelend tillförs totalt 50,25 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 4,4 miljoner kronor. Av emissionslikviden avser 8,15 miljoner kronor kvittning av konvertibel. Bolaget tillförs därmed en total nettolikvid om 37,7 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader och med beaktande av genomförd kvittning. Bolaget har därefter 44,73 miljoner aktier utestående.

”Välkommen som aktieägare och investerare på Savelends plattform. Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen. Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende Savelend fått från nya aktieägare och investerare”, kommenterar VD Ludwig Pettersson.