SBAB: Då höjer Riksbanken räntan

Reporäntan väntas ligga still en lång tid framöver och inte ens en utdragen coronakris med risk för begynnande finansiell turbulens och stigande riskpremier skulle få upp bostadsräntorna särskilt mycket, skriver bolåneaktören SBAB i sin boränteprognos .
Robert Boije. Foto: SBAB

I sin senaste boränteprognos spår SBAB att både 3-månadersräntan och de längre bundna boräntorna förblir mycket låga under lång tid framöver.

3-månadersräntan väntas ligga kvar på ungefär nuvarande nivå under de kommande tre åren samtidigt som femårsräntan väntas stiga långsamt. Detta motiveras av en långsam konjunkturåterhämtning och låg inflation.

“Forskningen visar tydligt att realräntan sjunkit trendmässigt över tid och att den idag ligger omkring noll procent eller till och med kan vara negativ. De strukturella faktorer som bidragit till det, bland annat demografiska, kommer att bestå under många år. Coronakrisen och den redan låga inflationen innan coronakrisen slog till talar dessutom för att penningpolitiken kommer att vara expansiv många år till. Sammantaget talar detta för att bostadsräntorna kommer att förbli låga framöver”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Bostadsräntorna väntas inte ens öka särskilt mycket vid en utdragen coronakris som skulle riskera att leda till finansiell turbulens och stigande riskpremier .”Sveriges låga statsskuld talar för att riskpremierna på svenska statsobligationer i händelse av en sådan utveckling skulle förbli låga. Bostadsobligationer skulle även i en sådan situation vara en relativt sett säker placering. Finansinspektionens stresstester visar tydligt att bankerna skulle göra mycket små kreditförluster på utlåning till bostäder även vid en mycket ogynnsam utveckling av både arbetslösheten och bostadspriserna. Dessutom skulle Riksbanken göra allt för att undvika att både arbetslösheten och bostadsräntorna ökar samtidigt”, säger Robert Boije.

Prognosen över bostadsräntorna bygger på att reporäntan lämnas oförändrad på noll procent till och med tredje kvartalet 2023.

“I händelse av en mer ogynnsam utveckling av coronakrisen än den vi nu ser framför oss, går det inte att utesluta att reporäntan kan behöva bli negativ igen”, säger Robert Boije.

Framtida boräntor med olika bindningstid, procent

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Maj 2020 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
Jan 2021 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
Jan 2022 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0
Jan 2023 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1
Jan 2024 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5

Källa: SBAB
Anm. Prognosen avser ett oviktat genomsnitt av olika bankers snitträntor och inte SBAB:s list- eller snitträntor.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här