SBAB: Då höjer Riksbanken räntan

SBAB har åter kommit ut med en uppdaterad ränteprognos. Banken menar att det kan dröja ett tag innan inflationen når upp till inflationsmålet på 2 procent

SBAB räknar med att Riksbanken kommer att hålla styrräntan på 0,25 procent så länge inflationen ligger väl under 2 procent. Under hösten
2015 bedöms dock både faktisk och underliggande inflation ha nått nivåer
då det är dags för en första räntehöjning. I slutet av 2016 bör styrräntan
ha nått 1 procent och sedan förväntas höjningarna fortsätta med
cirka en procentenhet om året.

Det uppger SBAB:s chefsekonom Tor Borg i
Boräntenytt.

”Vi anser att långa räntor är
omotiverat nedtryckta och inte helt avspeglar
en rimlig bedömning av långsiktiga utsikter för inflation,
tillväxt, Riksbank och så vidare. Därför tror vi dessa räntor
kommer att ligga på högre nivåer på 6-12 månaders sikt”, skriver
Tor Borg.

Riskpremierna på räntemarknaden som påverkar
bolåneräntorna förväntas
ligga kvar kring dagens nivåer men stramare reglering av bolånemarknaden
skulle kunna höja räntenivåerna något.

”För boräntorna innebär detta att
tremånadersräntan väntas ligga kvar på
nuvarande nivå, eller marginellt lägre, under ett år framöver. Sedan
väntas den stiga i takt med Riksbankens räntehöjningar och nå 3 procent
under hösten 2016 och 4 procent under hösten 2017. Tvåårsräntan
väntas börja stiga under våren 2015 och passera 3 procent under
hösten 2015. Boräntorna med längre löptider väntas börja stiga redan
senare i år. Femårsräntan väntas stiga omkring en procentenhet på ett
års sikt”, skriver Tor Borg.

SBAB har följande prognos över bolåneräntorna:

 

8/8-14   

dec-14   

jun-15   

dec-15   

jun-16

3
mån   

2,42     

2,35     

2,30     

2,60     

2,90

2
år    

2,42     

2,45     

2,75     

3,20     

3,70

5
år    

3,05     

3,40     

3,90     

4,40     

5,00

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.