SBAB: De flesta tror på stillastående svenska bostadspriser

Optimismen om bostadsprisernas utveckling ökade något i det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje kvartalet.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg /TT

Störst andel, 37 procent, tror dock på stillastående priser på ett års sikt. Det visar en färsk undersökning från SBAB.

Enligt undersökningen tror 34 procent på stigande priser, 20 procent på fallande. Resterande som inte tror på oförändrade priser har svarat “vet ej”.

– Bostadsägarna har fortsatt en rätt splittrad bild av prisernas utveckling framöver och även vad som kommer att driva priserna framöver, framför allt vad gäller utvecklingen av bolåneräntorna. Jag tänker att det nog speglar att det finns en kvarvarande osäkerhet om både inflationen och ränteutvecklingen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Han fortsätter.

– Samtidigt som det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande priser, tror störst andel på stillaståendepriser på ett års sikt. Vi själva spår att bostadspriserna kommer att öka med måttliga 2 procent nästa år, bedömt utifrån en skattning hur priserna historiskt har varierat med bolåneräntorna och hushållens inkomster och givet vår prognos för dessa variabler. De tillfrågade bostadsägarnas sammantagna svar stämmer i grova drag ganska väl in med den prognosen, säger Robert Boije.

På tre års sikt är svenskarna dock mer positiva. Då uppger 59 procent att man tror på stigande priser. 51 procent tror på en ökning på upp till 10 procent. 8 procent tror på en större prisökning på samma horisont. 7 procent tror i stället på fallande priser.

– Bostadspriserna stiger vanligtvis nominellt över tiden i takt med stigande hushållsinkomster. Sedan kan förändringar i ränteläget ge större variationer kring trenden. Givet vår nuvarande bolåneprognos, där bolåneräntorna väntas börja sjunka framåt sommaren nästa år, uppskattar vi att priserna kan komma att stiga med 12–13 procent sammanlagt kommande tre år. Hushållens sammantagna förväntansbild ser ut att ligga lite i underkant av den prognosen, säger Robert Boije.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.