SBAB tar marknadsandelar

Statliga bolånejätten SBAB redovisar högre intäkter för det andra kvartalet jämfört med fjolåret. Av rapporten framgår det att perioden var bankens bästa någonsin vad gäller räntenetto och rörelseresultat.

I rapporten uppges också att SBAB vunnit marknadsandelar under kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 943 miljoner kronor (871).

Räntenettot uppgick till 907 miljoner kronor (852).

Rörelseresultatet blev 621 miljoner kronor (577).

Nettoresultatet blev 484 miljoner kronor (447).

Den totala utlåningen uppgick till 401,5 miljoner kronor (389,3).

Kreditförlusterna uppgick till 11 miljoner kronor (7).

”Under det andra kvartalet justerade vi den framåtblickande informationen som tillämpas i nedskrivningsmodellen i kölvattnet av coronapandemin, vilket gav en effekt om 9 miljoner kronor i ökade reserveringar för eventuella framtida kreditförluster. De konstaterade kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 4 miljoner kronor. Det råder fortsatt stor osäkerheten kring framtiden och vi har sannolikt ännu inte sett vidden av de konsekvenser som coronapandemin till slut kommer att medföra för samhället och ekonomin”, säger vd Klas Danielsson i rapporten.

SBAB, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Intäkter 943 871 8,3%
Räntenetto 907 852 6,5%
Kreditförluster 11 7 57,1%
Rörelseresultat 621 577 7,6%
Nettoresultat 484 447 8,3%