SBB förvärvar drygt hälften av Offentliga Hus för 15,4 kronor per aktie – utlöser budplikt

Fastighetsbolaget SBB har förvärvat 54,3% av aktierna och rösterna i Offentliga hus till ett pris om 15,4 kronor per aktie genom betalning av kontanter och nyemitterade D-aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ilija Batljan. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
10,78 kronor erläggs kontant och 4,62 kronor genom D-aktier och den totala köpeskillingen för aktierna i Offentliga hus uppgår till 2,1 miljarder kronor.

På grund av takeover-regler kommer SBB att vara skyldiga att lämna ett offentligt uppköpserbjudande för återstoden av aktierna i Offentliga Hus inom fyra veckor inom det planerade transaktionsdatumet den 23 december.