SBB:s bud på Entra förväntas förfalla

Fastighetsbolaget SBB meddelar att deras uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret 90% inte kan uppfyllas. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Ilija Batljan är vd för SBB
SBB:s VD Ilija Batljan.
”Baserat på de tillväxtmöjligheter vi ser framåt i alla nordiska länder är det inte rätt att fullfölja erbjudandet utan en acceptnivå om minst 90%, framför allt eftersom det skulle vara en dålig affär för våra aktieägare att som vederlag emittera nya B-aktier på nuvarande värdering. Med det sagt står vi fast vid vår syn att Entras befintliga portfölj innehåller flera fastigheter som passar in i SBB:s portfölj. Vi arbetar varje dag för att leverera resultat och värde för våra aktieägare”, säger VD Ilija Batljan i en kommentar.

SBB uppger vidare att tillväxtmöjligheterna i Norge liksom Sverige, Finland och Danmark bedöms fortsatt vara mycket goda och SBB har flertalet aktiva dialoger avseende potentiella affärer på alla marknader.

SBB:s planerade sekundärnotering av bolagets stamaktier av serie B på Oslobösen påverkas inte av beslutet, då det går i linje med bolagets nordiska profil att möjliggöra för fler aktieägare att ta del av bolagets värdeskapande.