Scandi Standard minskade rörelseresultatet mer än väntat

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat.

Omsättningen steg 11,7 procent till 2 420 miljoner kronor (2 166). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 371.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 185 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 7,6 procent.

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (91), väntat rörelseresultat var 104. Rörelsemarginalen var 3,6 procent (4,2).

Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster på 16 miljoner kronor (13) och en skattekostnad på 25 miljoner kronor (1). Skattekostnaden påverkades negativt av nedskrivning på 16 miljoner kronor av en uppskjuten skattefordran avseende underskott.

Justerat rörelseresultat utföll på 104 miljoner kronor (104), med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 82.

Resultatet efter skatt blev 42 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 66.

Scandi Standard föreslår 2,25 kronor i utdelning (2,00), väntat 2,37.

“Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark på alla våra hemmamarknader. Under 2019 har försäljningstillväxten påverkats positivt av de prishöjningar som genomförts som kompensation för högre råvarupriser men även den underliggande försäljningstillväxten fortsätter att vara betydligt högre än vår historiska tillväxttakt på omkring 6–7 procent per år. Försäljningstillväxten påverkades positivt av en blandning av marknadstillväxt, ökade marknadsandelar och ett mer fördelaktigt produktutbud som ger högre försäljningsvärde”, skriver bolagets vd i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här