Scandi Standard slopar utdelningen

Kycklingbolaget Scandi Standard har nyligen haft en uppgång på 10-15 procent i försäljning inom dagligvaruhandeln till följd av att konsumenter tillbringar mer tid hemma.

Scandi Standard har dock samtidigt haft en nedgång på 50-60 procent i försäljning inom restaurang och storhushåll, vilket motsvarar liknande volymer.

Det framgår av ett pressmeddelande där Scandi Standard uppger att bolaget rapporterar ett “starkt” resultat för det första kvartalet 2020 “i dessa utmanande tider” med covid-19-pandemi.

Scandi Standard förväntar sig att rapportera ett justerat rörelseresultat på cirka 117 miljoner kronor för det första kvartalet 2020, jämfört med 110 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2019. Justerat rörelseresultat inkluderar inte jämförelsestörande poster.

Scandi Standard förväntar sig att redovisa jämförelsestörande poster på cirka 50 miljoner kronor i kvartalet, varav cirka 35 miljoner kronor i kostnader relaterade till covid-19. Dessa kostnader är framför allt drivna av justeringar i produktionskapacitet i vissa fabriker, reserveringar för nedskrivning av lager av restaurang- och storhushållsprodukter samt förväntade kundförluster. Detta innefattar en förväntad kostnad för att hålla delar av produktionen stängd under april.

Återstående 15 miljoner kronor är relaterade till ett omfattande strategiprojekt som har genomförts under de senaste kvartalen.

Styrelsen drar samtidigt tillbaka sitt utdelningsförslag.

“Trots att operationella och finansiella effekter hittills har varit begränsade har styrelsen funnit det lämpligt att implementera försiktighetsåtgärder för att förbättra kassan för det fall situationen skulle eskalera och kommer därför inte att föreslå någon vinstutdelning till årsstämman 2020”, skriver bolaget.

Mer än 60 procent av Scandi Standards produkter säljs i vanliga fall i inhemsk dagligvaruhandel. Cirka 20 procent av bolagets försäljning kommer i vanliga fall från restaurang och storhushåll.

I de nordiska länderna och på Irland har Scandi Standard sett en väsentlig minskning i försäljningen i dessa kanaler till följd av att många slutkonsumenter inte längre äter på restaurang eller i matsalar.

“Trots högre sjukfrånvaro än normalt har Scandi Standard fortsatt haft en stabil produktion och trots mer övertid behållit en stabil intjäning”, skriver bolaget.

På grund av lägre försäljning inom restaurang och storhushåll har bolaget dock kraftigt reducerat produktionen för dessa säljkanaler och hittat alternativa försäljningslösningar för produkter som funnits på lager, heter det.

Scandi Standard uppger sig ha en robust balansräkning, stabil finansiering och för närvarande stora marginaler i förhållande till finansiella kovenanter.

Givet osäkerheten kring hur covid 19-pandemin kommer att utveckla sig kommer Scandi Standard att kontinuerligt utvärdera bolagets investeringsnivå och likviditet. Styrelsen kommer att överväga om det är lämpligt att kalla till en extra bolagsstämma under den andra halvan av 2020 för att föreslå en extrautdelning, uppges det vidare.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här