Scandi Standard under förväntan

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning och vinst för första kvartalet som inte lever upp till analytikernas förväntningar.

Omsättningen steg 0,9 procent till 2 479 miljoner kronor (2 458). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 498.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 200 miljoner kronor (190), med en justerad ebitda-marginal på 8,1 procent (7,7).

Rörelseresultatet blev 75 miljoner kronor (110). Rörelsemarginalen var 3,0 procent (4,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 117 miljoner kronor (110), med en justerad rörelsemarginal på 4,7 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 41 miljoner kronor (89).

Resultatet efter skatt blev 35 miljoner kronor (72), analytikerkonsensus 45.

Resultat per aktie hamnade på 0,51 kronor (1,11).

Resultatet inkluderar jämförelsestörande poster på 27 miljoner kronor kopplade till coronaviruset. Det handlar om främst kostnader inom Restaurang och Storhushåll för varulagernedskrivning och temporär nedstängning av produktionslinje, samt reservering för kreditförluster.

Coronaviruset började göra sig kännbart på Scandi Standard mot slutet av det första kvartalet.

“Mot slutet av kvartalet började effekterna av Covid19-pandemin att påverka verksamheten. Under april ökade försäljningen till Dagligvaruhandeln med 7 procent, då konsumenterna spenderar mer tid hemma. Motsvarande minskade försäljningen till Restaurang och Storhushåll med ca 30 procent. Tack vare en bestående efterfrågan på våra produkter är det glädjande att kunna rapportera att försäljningen i de olika säljkanalerna i stort sett kompenserat varandra och att priserna på våra inhemska marknader i allmänhet förblir opåverkade”, säger vd Leif Bergvall Hansen i rapporten.

Scandi Standards nettoomsättning för säljkanalerna är normalt fördelad med 60 procent till lokal Dagligvaruhandel och 20 procent till Restaurang och Storhushåll.

Tills vidare har Scandi Standard beslutat att begränsa investeringarna. Under 2020 väntas nu investeringsnivån bli 300 miljoner kronor, mot tidigare 420 miljoner.

Scandi Standard, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 479 2 498 -0,8% 2 458 0,9%
EBITDA, justerat 200 190 5,3%
EBITDA-marginal, justerad 8,1% 7,7%
Rörelseresultat 75 110 -31,8%
Rörelsemarginal 3,0% 4,5%
Rörelseresultat, justerat 117 110 6,4%
Rörelsemarginal, justerad 4,7% 4,5%
Resultat före skatt 41 89 -53,9%
Nettoresultat 35 45 -22,2% 72 -51,4%
Resultat per aktie, kronor 0,51 1,11 -54,1%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här