”Schibsted är undervärderat”

Per Johansson, förvaltare på hedgefonden Bodenholm, pekar ut vinnare och förlorare i bettingsektorn och berättar om en tv-marknad som är på väg söderut.

I september har fonden funnits i tre år, ska ni fira det?

– Firar man nu får man äta upp det sen, så det blir business as usual. Vi är nu upp 20 procent sedan start, ungefär i linje med marknaden men utan att ta marknadsrisk. Och nyligen korades vi till bästa hedgefond i Europa i vår storleksklass på Investors Choice Awards.

Hur ser teamet ut?

– Vi är åtta på investeringssidan, elva totalt. Fem av dem lägger 80 procent av sin tid på långa positioner och resten av tiden på korta positioner. Tre killar jobbar 100 procent med korta positioner.

Vad är din roll?

– Jag säkerställer att vi jobbar på rätt grejer. Vi är alltid två på varje position och då är jag oftast nummer två. Fonden har tre fokus: Nordiska bolag, vår hemmamarknad. Sedan går vi ut globalt, men då kollar vi bara på avknoppningar eller konglomerat som kan sälja en del av bolaget. Därtill kollar vi på de bästa 25 procenten av bolagen i Europa, bolag med bra affärsmodell, motiverad ledning, bra balansräkning och god tillväxtpotential. Men sedan starten, och faktiskt genom hela min karriär, har vi tjänat mest på avknoppningar.

Hur resonerade ni kring de svenska uppdelningarna som kom i fjol och de som kommer i år?

– Vi hade B&B Tools som knoppade av Momentum, sen köpte vi 6 procent av Momentum, och när aktien var upp 60–70 procent sålde vi. Det kommer årligen cirka 25 avknoppningar globalt och vi synar alla. Sverige har varit en anomali med ovanligt många på slutet. Uppdelningen i SCA/Essity har också varit en stor bidragsgivare i fonden.

– Nu ska Atlas Copco knoppa av gruvdelen i Epiroc, Autoliv styckar av elektroniksegmentet i bolaget Veoneer och MTG delar ut sin e-sportverksamhet. Problemet med dessa avknoppningar är att de i sig utgör en ganska stor del av varför man äger aktien i dag. Epiroc är en fin del i Atlas, kanske bästa gruvutrustningen i hela världen. Och det är ingen som äger MTG för den döende tv-affären. Det är e-sportbusinessen som är spännande, framför allt för utländska ägare. Och man äger inte Autoliv för att ha en vanlig underleverantör till bilindustrin. Årets svenska spinoffer följer inte den globala spelboken. Avknoppningen ska helst vara en ganska liten del av huvudbolaget. Men i slutändan handlar det förstås om pris kontra potential, och priset vet man aldrig förrän på uppdelningsdagen, vilket är ett skäl till att många investerare inte gör något jobb.

Vilka långa positioner har ni i Norden?

– I Norden gillar vi Kambi som har otroligt stor potential inom sportbetting, speciellt nu när USA öppnar upp. Vi gillar även Schibsted för deras Blocket-liknande affärer runt om i Europa. De har utöver den nya marknaden i Brasilien två guldägg i Frankrike och Spanien, Leboncoin respektive Segundamano. Räknar man på värdet av delarna är Schibsted undervärderat. De ska försöka sälja Lendo och det är ett steg i rätt riktning för att visa på värdet i bolaget. Skulle någon lägga ett bud är jag övertygad om att värdet skulle vara väldigt mycket högre. Exempelvis blev engelska Zoopla utköpt till en mycket högre värdering än Schibsted.

Sedan fonden startade har ni varit korta i Betsson. Vad tror du nu med nya spelregleringen?

– Den turkiska affären har problem samtidigt som konkurrensen i Norden är stor. Deras förvärv har heller inte varit värdeskapande. Nu har aktien gått ner väldigt mycket, men vi har generellt en negativ vy på bettingbolag, särskilt inom nätkasino. Dessutom kom ett nytt regleringsförslag i Norge. Reglering är bra, för det tar bort osäkerhet, men för många bolag blir det dåligt, endast ett fåtal blir vinnare. Kommande regleringen i Sverige sätter skatt på översta raden, och då kommer det tydliggöras vilka aktörer som har simmat nakna.

Vad har ni för andra korta positioner?

– Vi letar efter bolag med tveksam bokföring. Publikt kan vi nämna att tyska motsvarigheten till MTG – Prosieben – är en stor kort position för oss. Tv-marknaden i Tyskland går snabbare söderut än i Sverige och de har också fel innehåll. Medan MTG har varit jätteduktiga och investerat i e-sport har Prosieben inte investerat i något värdeskapande. Och redovisningstekniskt försöker de fortfarande visa fina siffror trots att det går sämre.

Hur ser du på börsen i stort?

– Vi är nog på riskaptitens max. Det finns ett värde av att vara kontracyklisk när alla andra är superbullish.

Per ­­Johansson

Förvaltar: Hedge­­fonden Bodenholm.

Förvaltat kapital: Cirka 6,5 miljarder kronor.

Avkastning: +20% sedan start, +2,9 i år.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.