SEB: Begränsad risk för större börsnedgångar

Den nuvarande turbulensen på börsen kan bestå en tid till. Men fortsatt BNP-tillväxt över det historiska snittet och en lugnare inflationsmiljö på lite sikt kan ge hopp om svagt stigande kurser över helåret 2022, skriver SEB i sin senaste Nordic Outlook-rapport.
börsen, aktier
Foto: TT

2022 har inletts med svaga börser, och i sin Nordic Outlook-rapport skriver SEB att det inte är förvånande med en kursreaktion efter fjolårets uppgång. Dock hamnar nu såväl tillväxtprognoser som räntenivåer under press.

SEB identifierar flera osäkerhetsfaktorer såsom stigande energi- och råvarupriser, leveransstörningar, virusspridningen, geopolitisk oro, höga marginaler i bolagen och värderingar som är historiskt höga, men det är inflationstrenden och dess effekter som är mest i fokus. Att kvantitativa lättnader i USA avvecklas snabbare än väntat med tidigare och fler räntehöjningar är väntat innebär att stödet från positivt likviditetsflöde och ultralåga korträntor försvagas. Inflationsbilden sätter även sätter press på tillväxt och vinster och kostnadsuppgången riskerar att sätta press på marginalerna.

”Hur Fed kan hantera inflationshotet och hur långräntan reagerar på räntehöjningar och minskade köp blir centralt för börserna. Högre volatilitet är att vänta men TINA och bolagens förmåga att anpassa sig ger ändå hopp”, skriver banken.

Penser Bank-chefen om börsnegången: ”Bara en sell off – ha is i magen”

I bankens huvudscenario räknar de med en tillväxt över trend för 2022 och låga, om än stigande, obligationsräntor.

”I dagsläget väntas vinstökningar på 5-10%  både för 2022 och 2023. Givet tillväxtbilden bör dessa kunna uppfyllas, även med viss marginalpress. Förmågan att skapa goda vinster under svåra förhållanden som bolagen hittills visat inger också hopp”, skriver banken.

SEB ser fortsatt potential i cykliska värdebolag, där de menar att de ”åsätts en stor värderingsrabatt relativt de historiskt sett högt värderade tillväxtbolagen”. Stigande räntor gynnar också värdebolagen.

SEB menar att risken för större börsnedgångar är begränsad, såtillvida att grundbilden i prognosen håller.

”Dagens turbulens kan bestå en tid till, men om våren möts med en tydlig nedgång i virusspridning, minskad geopolitisk oro och inflation som vänder ner bör börsåret sluta lite på plussidan. Ökad osäkerhet och begränsad potential talar dock för mer volatilitet än riktning på börserna”, skriver de.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.