SEB halverar aktieövervikten

I samband med att kapitalmarknaden håller på att göra sig redo för en övergång från återhämtningsfasen till en normaliseringsfas väljer SEB att dra ned på aktieövervikten. Det framgår av senaste Investment Outlook-rapporten.
SEB
Foto: Helena Landstedt/TT
Övergången till en normaliseringsfas medför enligt banken också en förändrad riskbild.

”Vi har som en följd av detta under augusti halverat vår aktieövervikt genom att reducera företrädesvis svenska aktier till förmån för räntebärande placeringar. Detta innebär inte att vi radikalt ändrat strategi, utan att vi valde att realisera en del av den vinst som ackumulerats under det senaste året”, skriver SEB.

Enligt den nuvarande modellportföljskompositionen är SEB främst överviktade i globala aktier. Övervikten är mot små- och medelstora value-bolag samt mot tillväxtbolag.

I den svenska delen är det övervikt i cykliska bolag som gäller, liksom i value-bolag i storbolagssegmentet med innehav i småbolagetsfonder som är mer tillväxtorienterade.

Enligt SEB:s prognoser väntas avkastningen på svenska aktier bli 7,9% över kommande 12 månader. Det är en bättre avkastning än i utvecklade marknader och tillväxtmarknader där avkastningen väntas bli 7,2%.