SEB ser inflationsrisker i fokus

Utsikterna har ljusnat och lättnader kan vara förestående i de flesta västerländska länder. SEB skriver i sin senaste Nordic Outlook att en inflationspuls är i antågande, men att det inte blir bestående.
Orosmoln
Mörka moln i New York. Foto: Seth Wenig/TT

I sin senaste konjunkturrapport, Nordic Outlook, drar SEB upp prognosen för den svenska BNP-tillväxten i år till 4,5%, från tidigare 2,8%. Under 2022 väntas BNP-tillväxten ligga på 4,0% för 2022. Den tidigare prognosen låg på 4,8%.

”Nedgången i början av året blivit mildare än befarat. Uppdrivet hus­hålls­­sparande och finanspolitiska stimulanser skapar goda utsikter för en stark åter­hämtning under an­dra halvåret”, skriver SEB.

Efter en tillfällig utplaning runt årsskiftet väntas sysselsättningen åter växa och stärkas under andra halvåret. I slutet av nästa år väntas arbetslösheten vara tillbaka på förkrisnivåer.

Samtidigt väntas inflationen vända nedåt igen under sommaren och låga löneökningar samt den starka kronans prispress på importerade varor kommer innebära att inflationen förblir låg de närmaste åren.

Trots den låga inflationen väntas Riksbanken trappa ner obligationsköpen i år, och därmed gå före både ECB och Fed. Skälen bakom detta är både ett begränsat utbud av stats­obligationer och motvilja att köpa mer bostadsobligationer.

”Delar av direktionen antyder att räntesänkningar är nästa steg om ytterligare stöd behövs. En sänkning kan inte uteslutas om en stark krona skulle trycka ned inflationen under 0,5%. Huvudsce­nariot är likväl att räntan ligger kvar på noll under hela prognosperioden”, skriver SEB.

Vad gäller global BNP har prognosen dragits upp till 5,9% i år från 5,0 i februariprognosen.

Det är bland annat Bidens stimulanser samt den motståndskraft mot de nya restriktionerna som industri och global handel har visat som gör att SEB ser ljusare utsikter trots den ökade smittspridningen under våren. Dessutom verkar lättnader vara nära förestående i de flesta västerländska länder.

Amerikanska låginflationsmiljön prövas

Även för USA har prognosen reviderats upp och USA väntas växa med 6,5% 2021 och med 4% 2022. Samtidigt ligger prognosen för euroområdet på i stort sett samma nivå. Euroområdet väntas växa med 3,8% 2021 och 4,2% 2022.

”Överhettningsrisker från massiva finanspolitiska stimulanser i USA sätter låginflationsmiljön på dess stör­sta prov på decennier. Ett riskscenario är att utbudet av arbetskraft i USA inte svarar på ökad efterfrågan och att detta kombineras med stigande inflations­förväntningar”, skriver SEB.

Huvudscenariot är en måttlig inflationsupp­gång, där högt hushållssparande i OECD är en buffert när stödpolitiken grad­vis dra­s undan.

Styrräntorna väntas ligga stilla nära nollan för de flesta utvecklade ekonomier i år och 2022. Även om Fed inte lär röra räntan förrän 2023 väntas obligationsköpen trappas ner grad­vis ner från och med slutet av detta år.

”I USA flyttas nu fokus mot överhettningsrisker från stora stimulanser. En inflationsimpuls är på väg men bedöm­ningen är att den inte blir bestående. Det ger Fed möjlighet att vänta med räntehöjningar till 2023 men man kommer ändå ta täten i normaliseringen även denna gång”, skriver SEB.