SEB: Tagit emot lista på 194 företagsnamn från SVT

SEB uppger att banken har tagit del av en lista på 194 företagsnamn från Sveriges Televisions program Uppdrag granskning.

“SEB har jämfört namnen med den interna analys banken genomfört och som legat till grund för den bedömning och de uttalanden banken har gjort kring den baltiska verksamheten. Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av bankens egen analys och förändrar inte i grunden gjord bedömning”, skriver SEB i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Namnen på SVT:s lista är enligt banken hanterade sedan tidigare där cirka 95 procent av kundrelationerna är avslutade.

“När SEB har upptäckt misstänkt aktivitet har detta rapporterats till relevant finanspolis. Ett fåtal kunder finns kvar hos SEB. SEB:s bedömning är att dessa kvarvarande kunder möter de kriterier som banken ställer och att det inte har funnits skäl att avsluta kundrelationerna med den information SEB har om kunderna idag. SEB arbetar löpande med att säkerställa att SEB:s kunder lever upp till bankens krav”, heter det.

En majoritet av namnen på listan är enligt SEB historiska kundrelationer från Estland.

“SEB i Estland fick 2006 kritik och rekommendationer från den estniska finansinspektionen för hanteringen av kunder med hemvist utanför Estland. Samtidigt fick SEB information från en extern visselblåsare, vilket sammantaget ledde till att SEB i Estland stärkte rutinerna, anmälde ett antal kunder till finanspolisen och avslutade ett flertal kundrelationer”, skriver banken.

“Även om banken historiskt levt upp till regelverkens krav, kan vi med dagens kunskap konstatera att varken regelverk eller banksystemets förmåga var tillräckligt effektiva för att hantera penningtvättsrisker före 2008. Sedan dess har SEB:s förmåga att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt finansiell brottslighet förstärkts över tid. Regelverken har skärpts, medvetenheten har ökat och bankens rutiner, processer och system förbättrats. SEB gör sitt yttersta för att förhindra att banken blir utnyttjad för finansiell brottslighet. Däremot kan SEB inte garantera att banken varken har blivit eller kommer att bli utnyttjad”, är budskapet från banken.

Ifall det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder, uppges det vidare.

SEB har inte kännedom om ytterligare information som skulle kunna framkomma i Uppdrag gransknings program, skriver banken också.

SEB-aktien föll 12 procent i fredags efter besked om att Uppdrag granskning hade uppgifter om misstänkt penningtvätt i Baltikum i ett kommande program.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här