Semcon minskar omsättningen och rörelseresultatet

Teknikkonsulten Semcon redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Semcons huvudkontor i Göteborg
Semcons huvudkontor i Göteborg
Semcon lägger till ett finansiellt tillväxtmål om minst 10% , inklusive förvärv, samtidigt som rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10% på ebita-nivå.

Nettoskulden/ebitda skall inte överskrida 1,5 och bolaget ska dela ut cirka 50% av nettoresultatet över tid. Tidigare skulle minst 33% delas ut.

Omsättningen sjönk 18,0% till 400,8 miljoner kronor (489). På grund av covid-19 har bolaget sett en minskad omsättning från främst fordons- och industrikunder.

Rörelseresultatet blev 48,6 miljoner kronor (49), med en rörelsemarginal på 12,1% (10,0).

Resultatet före skatt var 47 miljoner kronor (46,7).

Resultatet efter skatt blev 39,9 miljoner kronor (38), en ökning med 5,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,28 kronor (2,18), vilket innebär en ökning med 4,6% mot föregående år.

”Jag är stolt över att vi trots lägre volymer under 2020 lyckats stärka lönsamheten och ser, även om pandemin fortsatt innebär viss osäkerhet, positivt på framtiden. I början av 2021 kommer omsättningen att vara lägre än första kvartalet 2020 till följd av genomförda omstruktureringar under 2020 samt en arbetsdag mindre”, säger VD:n Markus Granlund.

Semcon, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 400,8 489 -18,0%
Rörelseresultat 48,6 49 -0,8%
Rörelsemarginal 12,1% 10,0%
Resultat före skatt 47 46,7 0,6%
Nettoresultat 39,9 38 5,0%
Resultat per aktie, kronor 2,28 2,18 4,6%