Semcon ökar omsättning och resultatet – ser fortsatt tillväxt och förvärvsfokus

Teknikkonsulten Semcon redovisar ökande omsättning och resultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Markus Granlund, VD för Semcon
Semcons koncernchef Markus Granlund. Foto: Semcon

Omsättningen steg 10,9%  till 370,9 miljoner kronor (334,5). Den organiska tillväxten var på 6%.

Rörelseresultatet blev 33,3 miljoner kronor (28,4), med en rörelsemarginal på 9,0% (8,5).

Resultatet före skatt var 32,2 miljoner kronor (27,6).

Resultatet efter skatt blev 24,7 miljoner kronor (21,2), en ökning med 16,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,41 kronor (1,22), vilket innebär en ökning med 15,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 54,4 miljoner kronor (45,1).

”Efterfrågan ökade ytterligare under kvartalet och vi rapporterar för andra kvartalet i rad en tvåsiffrig omsättningstillväxt både inom Engineering & Digital Services och Product Information. Resultatet var stabilt för det säsongsmässigt svagare kvartalet och rullande tolv månader är lönsamheten kvar på en rekordhög nivå”, kommenterar Semcons VD Markus Granlund.

Framöver väntar sig Granlund en fortsatt god tillväxt under det fjärde kvartalet, Semcon behåller även sitt förvärvsfokus med målet att stärka marknadsnärvaron i framförallt norra Europa.

Semcon, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 370,9 334,5 10,9%
Rörelseresultat 33,3 28,4 17,3%
Rörelsemarginal 9,0% 8,5%
Resultat före skatt 32,2 27,6 16,7%
Nettoresultat 24,7 21,2 16,5%
Resultat per aktie, kronor 1,41 1,22 15,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 54,4 45,1 20,6%