Sentix Index för eurozonen positivt för första gången sedan februari 2020

Sentix Economic Index för eurozonen vänder till positiva 1,7 i januari från december månads -2,7. Detta är den första positiva månaden sedan februari 2020 när pandemin bröt ut på global nivå.

Den övergripande förklaringen till det positiva utfallet är att investerare ignorerar de nuvarande nedstängningarna och är fullt övertygade om framgången för vaccineringen.

Indexet för Europas största ekonomi Tyskland fortsätter att bli allt mer positivt. Från positiva 6,9 i december har det nu klättrat till 9,2 för januari.

Det är främst ljusa utsikter inom bilekonomin som ligger bakom uppsvinget.

”Icke desto mindre är återhämtningen i detta land också trög och signalerar att de nuvarande positiva förväntningarna troligen är överdrivna”, skriver Sentix.