Serneke ökar intäkterna och vänder till positivt resultat

Byggbolaget Serneke redovisar ökande intäkter och vänder till vinst i tredje kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.
Michael Berglin, Serneke
Michael Berglin. Foto: Serneke
Intäkterna steg 31,4% till 1 968 miljoner kronor (1 498).

Rörelseresultatet blev 25 miljoner kronor (-79), med en rörelsemarginal på 1,3% .

Resultatet efter skatt blev 37 miljoner kronor (-66). Resultat per aktie hamnade på 1,32 kronor (-2,94).

Orderingången steg till 1 195 miljoner kronor (961), en ökning med 24,3% mot föregående år. Orderstocken låg på 12 642 miljoner kronor (10 623) per den 30 september.

”I branschen är tredje kvartalet normalt sett svagt, men vårt Q3-resultat på 25 miljoner kronor (-79) är det bästa sedan 2017. Mest glädjande i kvartalet är att entreprenadverksamheten i Serneke Sverige redovisar 20 miljoner kronor i resultat vilket är ett förbättrat resultat för femte kvartalet i rad. Vi är inte nöjda men stärks av att hårt arbete och disciplin, främst runt vilka projekt vi tar på oss att genomföra, även visar sig i siffrorna”, kommenterar VD Michael Berglin i delårsrapporten.

Serneke, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Orderingång 1 195 961 24,3%
Nettoomsättning 1 968 1 498 31,4%
Rörelseresultat 25 -79
Rörelsemarginal 1,3%
Nettoresultat 37 -66
Resultat per aktie, kronor 1,32 -2,94