SHB: Detta kan bli nästa uppköpskandidat efter HiQ

Ett IT-bolag pekas av Handelsbanken ut som en sannolik uppköpskandidat efter att riskkapitalbolaget Triton lagt ett kontantbud om 3,9 miljarder kronor på Hiq. Det framgår av en analys.
Triton vill utveckla Hiq till en ledande nordeuropeisk IT-konsult genom att bygga på den existerande plattformen.

”Då Hiq har haft det förhållandevis tufft vad gäller rekryteringar under de senaste åren, bedömer vi att detta innebär en intressant potential för bolaget då private equity-bolag tenderar att fokusera på tillväxt”, kommenterar Handelsbanken.

Budet på Hiq anses även vara mycket positivt för Knowit, som har en liknande ägarstruktur.

”Därtill har Knowit, åtminstone i nuvarande situation med covid-19-pandemin, en mer attraktiv försäljningsmix med 37 procent av försäljningen till offentlig sektor. Därtill är tillväxten högre än Hiq:s, samtidigt som värderingen är lägre”, skriver banken.

Förutom riskkapitalbolag kan tänkbara köpare vara indiska aktörer eller amerikanska företag som vill öka närvaron i Norden, exempelvis IBM.