Sjunkande inköpschefsindex för industrin

Industriindexet sjönk i februari till 61,6, från föregående månads utfall som var reviderat till 62,5 från preliminärt 62,4. Utfallet är långt över det historiska snittet på 54,5.

”Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Delindex för orderingång svarade för största negativa bidraget till PMI-total (2,5 indexenheter) och nådde den lägsta nivån på sex månader. Delindex för produktion drog ned indexet med 0,3 indexenheter. Leveranstider och sysselsättning steg i februari. De bidrog med vardera en indexenhet där indexet för leveranstider noterades till rekordhöga 81,2.

Index för planerad produktion sjönk marginellt i februari till 72,5. Kennamar uppger att det är andra månaden i rad som indexet är över 70-nivån, vilket visar på en utbredd optimism i tillverkningsindustrin att öka produktionen under det närmaste halvåret.

Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 82,9 i februari från 78,7 i januari och nådde den högsta nivån sedan hösten 2004.

”Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet”, säger Jörgen Kennemar.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige februari, 2021 januari, 2020 Reviderad
Inköpschefsindex för industrin 61,6 62,4 62,5