Skanska överträffar förväntningar

Skanskas rörelseresultat var högre än analytikernas prognoser kvartal två.

Byggkoncernen Skanskas rörelseresultat blev 2.737 miljoner kronor i det andra kvartalet. Bloombergs analytikerenkät utifrån upp till åtta prognoser låg här på 2.511 miljoner kronor. Intäkterna summerade till 45.769 miljoner kronor, mot Bloombergestimatet på 43.818 miljoner.

Orderingången summerade till 34,6 miljarder kronor i kvartalet jämfört med 39,1 miljarder under fjolårets andra kvartal. Bolaget hade vid halvårsskiftet en orderstock om 184,0 miljarder kronor, mot 190,1 miljarder kronor den 31 mars.

 Skanskas byggverksamhet visade intäkter om 40,9 miljarder kronor i det andra kvartalet (40,4), mot Refinitivs snittestimat på 39,8 miljarder. Rörelseresultatet inom denna del på 1.182 miljoner kronor (582), var högre än förväntade 1.002 miljoner kronor enligt samma enkät. Byggmarginalen om 2,9 procent (1,4) kan jämföras med snittprognosen om 2,5 procent.

“Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur”, skriver Anders Danielsson i vd-ordet.

Inom byggverksamheten påverkades resultatet positivt med 196 miljoner kronor hänförbart till ett beviljat skadestånd i en norsk appellationsdomstol. Sammanlagt påverkades Skanskakoncernens rörelseresultat positivt med 408 miljoner kronor i det gångna kvartalet.

För Bostadsutveckling redovisas ett kvartalsresultat på 396 miljoner kronor (398) samt 2.666 miljoner kronor i intäkter (2.282), mot Refinitiv-snitt på 243 respektive 2.578 miljoner kronor.

“Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå”, skriver vd:n.

I det andra kvartalet startade Skanska produktion av 717 bostäder (1.073), varav 430 i Sverige (493). I kvartalet såldes 845 bostäder (879) varav 466 svenska (499).

Kommersiell fastighetsutveckling bidrog med ett rörelseresultat om 1.071 miljoner kronor i kvartalet (472), här låg Refinitiv-prognosen på 1.137 miljoner kronor. Inom denna del, där siffrorna kan slå mellan kvartal beroende på försäljningar av fastigheter, förväntades intäkter på 5.876 miljoner kronor. Dessa intäkter summerade till 6.017 miljoner kronor i kvartalet (3.530).

“Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö”, skriver Anders Danielsson.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.