Skingsley: Centralbankernas strategier ställs på sin spets

I och med coronapandemin har den internationella diskussionen om centralbankernas penningpolitiska ramverk och strategier ställts på sin spets, säger förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley under Nordeas webbinarium om centralbanker i förändring.
Cecilia Skingsley, Riksbanken
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Under webbinariumet frågar sig Cecilia Skingsley hur centralbankernas penningpolitiska ramverk och strategier ska anpassas till det nya läget och hur ska detta i så fall ska gå till.

Hon menar att en central fråga är hur penningpolitiken även i framtiden ska kunna ha utrymme att motverka recessioner och ökad arbetslöshet.

Det finns ett värde i att hålla inflationen låg och stabil, men samtidigt viktigt att upprätthålla inflationsmålet för att räntan ska kunna användas som ett penningpolitiskt verktyg även i framtiden, säger hon.

”Vi behöver se till att vi även i fortsättningen kan använda räntan som penningpolitiskt verktyg för att stabilisera ekonomin, motverka arbetslöshet och hålla inflationen låg och stabil. Och detta är lättare att göra om det finns en viss genomsnittlig inflation i ekonomin”, säger Skingsley under webbinariumet.

I talet tillbakavisar Skingsley teorin om att Riksbanken skulle ha gett upp inflationsmålet, eller att det nu är överspelat. Teorier som kommit sig av att Riksbankens inflationsprognos ligger under målet.

”Poängen med inflationsmålet är inte bara att förhindra för hög inflation utan också att se till att inflationen inte blir för låg. Båda delarna är viktiga för att penningpolitiken ska kunna ge ett positivt bidrag till den ekonomiska utvecklingen.”

Vidare menar hon att penningpolitiken behöver fortsätta att vara expansiv samtidigt som finanspolitiken behöver spela en större stabiliseringspolitisk roll.

”En intressant tanke är om finanspolitiken skulle kunna bidra till att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet”, säger Skingsley.

Kommunikationen av penningpolitiken skulle också kunna förstärka åtgärderna, menar hon.