Skistar minskar rörelseförlusten

Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
”Skistar inför en rad försiktighetsåtgärder för att göra det tryggt och säkert för våra gäster och medarbetare. Vi känner oss väl förberedda tack vare den täta dialogen vi haft på våra skidorter med lokala och nationella aktörer inom såväl vården och räddningstjänsten som näringen genom destinationsbolagen och branschorganisationerna i Sverige och Norge”, kommenterar företagsledaren Stefan Sjöstrand i VD-ordet.

Omsättningen steg 27,2% till 154 miljoner kronor (121).

Rörelseresultatet blev -293 miljoner kronor (-325,8).

Resultatet före skatt var -307 miljoner kronor (-321,5).

Resultatet efter skatt blev -250,9 miljoner kronor (-244,6).

Resultat per aktie hamnade på -3,12 kronor (-3,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 91 miljoner kronor (334).

Bolaget uppger även att den skandinaviska efterfrågan har varit mycket stor inför vintersäsongen 2020/2021, och att coronasituationen har hanterats genom olika former av scenarioplaneringar där vissa insatser kan parera vissa utfall.

En viss avvaktan i bokning och minskat antal gäster på kort sikt har emellertid skönjts.

Skistar, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 154 121 27,2%
Rörelseresultat -293 -325,8
Resultat före skatt -307 -321,5
Nettoresultat -250,9 -244,6
Resultat per aktie, kronor -3,12 -3,03
Kassaflöde från löpande verksamhet 91 334 -72,8%