Sobi-budet för lågt enligt Pareto

Pareto Securities anser att det rekommenderade budet på Sobi från riskkapitalbolagen Advent International och Aurora Investment på 235 kronor per aktie är för lågt. Det framgår av en snabbkommentar.
Sobi
Foto: Sobi
Erbjudandet motsvarar en premie på 22,5% jämfört med Sobis senaste stängningskurs på onsdagen. Detta överstiger visserligen Paretos riktkurs på 195 kronor, men analyshuset har tidigare belyst att både den diskonterade kassaflödesanalysen och SOTP (summan-av-alla-delar) indikerar att Sobi kan vara värt över 300 kronor per aktie.

Den diskonterade kassaflödesanalysen sätter priset på 306 kronor per aktie, medan SOTP ger en ännu högre värdering på 341 kronor per aktie, enligt Paretos beräkningar.

Som mest hamnar priset på Sobi på 358 kronor per aktie förutsatt att WACC kan dras ned till ett sektorsnitt på 8,5%, enligt Pareto. WACC uppgår idag till 9,4% när det kommer till Sobi.

WACC står för genomsnittlig vägd kapitalkostnad.