Sobi rasar efter att fas 3-studie inte uppfyllt primära effektmått

Läkemedelsbolaget Sobi faller tillbaka rejält efter förmidagens kursrusning efter topline-resultat från fas 3-studien med avatrombopag för behandling av cytostatikainducerad trombocytopeni. Aktien som innan var upp runt 8 procent är nu i stället ned 10 procent för dagen.
Studien uppfyllde inte det kombinerade primära effektmåttet med avseende på att undvika trombocyttransfusion, en dosreduktion med 15 procent eller mer av cytostatikan, samt en senareläggning av doseringen av cytostatikan med fyra dagar eller mer, skriver Sobi i ett pressmeddelande.

“Även om vi är besvikna över att avatrombopag inte visade effekt vid CIT är vi djupt tacksamma mot patienter, prövningsledare och studiepersonal som bidragit till studiens slutförande. Många patienter uppnår sämre behandlingsresultat på grund av avsaknad av godkänd behandling och vi är fast övertygade om att avatrombopag skulle kunna gynna patienter med CIT. Vi är glada över att det var få patienter som behövde trombocyttransfusioner eller dosändringar i denna studie och kunde få sin cytostatikabehandling utan avbrott”, säger vd Guido Oelkers.

Sobi kommer att fortsätta att fokusera på lanseringarna av CLD- samt ITP-indikationerna och estimaten för peak-försäljning kvarstår givet potentialen med denna produkt.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här