Sobi sålde mindre än väntat – tappade vinst

Sobi nådde inte upp till förväntningarna om omsättning. Rörelseresultatet blev 20 procent lägre jämfört med samma period i fjol.

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen sjönk 2,9 procent till 3 070 miljoner kronor (3 163). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 334.

Försäljningen av Elocta uppgick till 1 040 miljoner kronor (1 127) medan försäljningen av Alprolix landade på 363 miljoner kronor (382).

Kineret genererade en försäljning på 530 miljoner kronor (419), en ökning om 24 procent. Gamifant minskade försäljningen till 132 miljoner kronor (205).

Ebita-resultatet uppgick till 1 018 miljoner kronor (1 193), väntat 1 110, med en ebita-marginal på 33,2 procent (37,7).

Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor (677). Rörelsemarginalen var 17,6 procent (21,4).

Resultatet före skatt var 358 miljoner kronor (632).

Resultatet efter skatt blev 283 miljoner kronor (499), analytikerkonsensus 425.

Vd Guido Oelkers skriver i en kommentar att under kvartalet har försäljningen påverkats av lageruppbyggnad under första kvartalet samt en tillfälligt minskad faktorkonsumtion per patient.

“På grund av nedstängningarna har det skett en kraftig minskning av antalet planerade operationer och minskad fysisk aktivitet vilket lett till lägre förbrukning av faktorkoncentrat”.

 

Sobi, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 070 3 334 -7,9% 3 163 -2,9%
EBITA 1 018 1 110 -8,3% 1 193 -14,7%
EBITA-marginal 33,2% 33,3% 37,7%
Rörelseresultat 541 677 -20,1%
Rörelsemarginal 17,6% 21,4%
Resultat före skatt 358 632 -43,4%
Nettoresultat 283 425 -33,4% 499 -43,3%

Konsensusdata från Factset

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här