Sobis chefsjurist Torbjörn Hallberg: ”Kraven på chefsjuristen har ökat”

I september förra året lade riskkapitalbolaget Advent tillsammans med Singapores statliga investeringsfond GIC ett bud på läkemedelsbolaget Sobi, motsvarande nära 70 miljarder kronor. Tre månader senare drogs budet tillbaka, vilket chockade marknaden. “Det var en väldigt spännande process”, säger Sobis chefsjurist Torbjörn Hallberg. Men det är inte otippade situationer som är svårast för honom i rollen som chefsjurist.

Sobi – eller Swedish Orphan Biovitrum AB som bolaget heter – är ett internationellt biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Stockholm. Läkemedelsbolaget fokuserar på två terapiområden: hematologi och immunologi men har även en portfölj med produkter inom olika nischindikationer. Missionen är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster för personer med sällsynta sjukdomar.

Bolagets chefsjurist, Torbjörn Hallberg, började på Sobi i januari 2018 och flyttade i samband med det till Stockholm efter att ha arbetat nästan 20 år utomlands på Ferring, Nycomed och det japanska läkemedelsbolaget Takeda. När han började på Sobi bestod den legala avdelningen av fem medarbetare i Sverige och två i USA, men avdelningen har vuxit sedan dess.

“Det första jag gjorde var att omstrukturera avdelningen och dela upp den i områdena juridik, regelefterlevnad (compliance) och patent. I takt med att bolaget växte så gjorde också avdelningen det.”

En stor del av arbetet som chefsjurist på Sobi handlar om att arbeta med ledningsgruppen och styrelsen i olika frågor. Sobi har gjort ett antal förvärv både i Europa och USA sedan han började så mycket tid har gått till att leda arbetet med transaktionerna samt förhandla.

Torbjörn Hallberg ansvarar för Global Legal Affairs som består av juristavdelningen, compliance-avdelningen (regelefterlevnad) och patentavdelningen. Totalt är de numera runt 30 medarbetare i Europa och USA. Han sitter även med i bolagets ledningsgrupp, är styrelsens sekreterare samt ansvarig för bolagets HR-avdelning med cirka 30 medarbetare.

“Dagligdags kan det handla om frågor kring patienter som efterfrågar våra läkemedel i länder där vi ännu inte lanserat eller ärenden kring hur vi, tillsammans med våra samarbetspartners, fortsätter att utveckla våra produkter eller frågor kring större avtal som behövs för vår verksamhet. Jag försöker också vara tillgänglig för mina medarbetare som bollplank i svåra frågor och möjliggöra tät kontakt inom Global Legal Affairs för att säkerställa att vi arbetar effektivt ihop. Eftersom vi är ett svenskt börsnoterat bolag hanterar jag också bland annat frågor relaterat till informationsgivning till marknaden.”

På ett övergripande plan spelar juridiken en avgörande roll i läkemedelsbranschen. Det är en hårt reglerad industri och den juridiska avdelningen har ofta en stor betydelse för om man lyckas i sitt uppdrag att hjälpa patienter, i många fall barn, med svåra sjukdomar.

Torbjörn Hallberg är en veteran inom industrin. Han inledde sin juristkarriär på advokatfirman Lindahl men har sedan dess tillbringat 20 år i läkemedelsbranschen i olika internationella jurist- och chefsjuristroller. Hans första tre första år var på Ferring i Köpenhamn, Danmark. Därifrån gick han till Nycomed som flyttade huvudkontoret från Köpenhamn till Zürich. År 2011 köptes Nycomed upp av det japanska läkemedelsbolaget Takeda och även där hade han olika roller. De sista tre åren var han chefsjurist för Emerging Markets med huvudkontor i Singapore. Han ansvarade då för 35 marknader och hade ett team bestående av drygt 30 jurister i 15 länder, från Kina, Ryssland, Mellanöstern, Sydafrika till Brasilien och Mexiko.

“Jag lärde mig mycket av att arbeta i dessa länder, alltifrån kulturer till regelverk och compliance-relaterade frågor. Men det som jag bär med mig mest är nog arbetet med att sätta upp en stiftelse i Nairobi, Kenya och att besöka sjukhus på landsbygden. När man möter patienter som vandrat tre dagar för att ta sig till ett sjukhus, ser moderna röntgenutrustningar stå oanvända på grund av att reservdelar saknas och ser bristen på medicin så känner man ju starkt att man vill bidra. Det har jag också tagit med mig i arbetet på Sobi. Är det något mer övergripande jag tagit med mig under mina år så är det vikten av att lägga tid på att utveckla medarbetarna.”

Utöver all den juridik som ett börsnoterat bolag av Sobis storlek hanterar – börsjuridik, avtalsrätt, företagsförvärv, bolagsrätt med mera – så hanterar han även frågor som är specifika för industrin och det handlar om allt från kliniska studier, marknadsgodkännande och biverkningsrapportering till marknadsföring och hur man interagerar med patienter och hälsovård. Även immaterialrätt – och då i synnerhet patent – är också en viktig del av det arbete som han ansvarar för.

Att hantera Faktor X

Ovanpå det kommer oväntade händelser. I september förra året lade riskkapitalbolaget Advent tillsammans med Singapores statliga investeringsfond GIC ett bud på Sobi motsvarande nära 70 miljarder kronor. Tre månader senare drogs budet tillbaka, vilket chockade marknaden. Torbjörn Hallberg och hans team arbetade med händelseutvecklingen från insidan.

Det var en väldigt spännande process,” säger han.

För att ge lite bakgrund så lämnade Advent International Corporation och Aurora Investment Pte Ltd (ett närstående bolag till GIC Pte Ltd) den 2 september 2021 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Sobi att överlåta sina aktier i Sobi för ett motsvarande totalt värde om cirka 69,4 miljarder kronor.

Styrelsen hade dessförinnan låtit Advent och Aurora genomföra en due diligence av Sobi i samband med förberedelserna för budet.

“Jag är väldigt lyckligt lottad som har en mycket kompetent juristgrupp på Sobi och mina närmaste medarbetare arbetade intensivt med att ta fram material, presentera och besvara frågor, vilket är en naturlig del i en sådan process.”

Det blev många sena kvällar och helger. Man ska komma ihåg att det hände under pandemin, så det blev ett oändligt antal digitala möten från olika orter. Torbjörn Hallbergs roll handlade mycket om att leda arbetet, förbereda bolaget för ett eventuellt nytt ägarskap, men också en eventuell avnotering, samt att rådge ledning och styrelsen i diverse frågor.

“När man befinner sig i en sådan här process så är det många ”do’s” and ”dont’s”. Vi arbetade tätt med legala och andra rådgivare.”

Acceptfristen förlängdes några gånger under hösten och den 3 december 2021 meddelade budgivarna att man drog tillbaka budet. Detta eftersom antalet som hade accepterat erbjudandet inte nådde upp i mer än 90% av det totala antalet utestående aktier i Sobi, vilket var ett av budets villkor – och man hade endast fått in 87,3% av aktierna. När de utländska budgivarna inte fick med sig tillräckligt många aktieägare rasade kursen, samtidigt som kritiken mot storägaren Astra Zeneca ökade i styrka.

“Men det är viktigt att komma ihåg att diskussioner om huruvida aktieägare ska acceptera budet eller ej, i den mån sådana förekommer, hanteras direkt mellan budgivare och befintliga aktieägare.”

Vad fick det här för konsekvenser för dig och er?

“När det gäller konsekvenser till följd av budet drogs tillbaka så har vår styrelse meddelat att man har en stark tro på Sobis strategi och de möjligheter som ligger framför oss. Vi ska fortsätta att investera i vårt affärsområde Haematology, växa inom områdena Immunology och Specialty Care, växa globalt, och investera i vår forskningsportfölj. Sobi har flera viktiga lanseringar av nya läkemedel och forskning- och utvecklingsprojekt att avancera, samtidigt som vi fortsätter att utöka vår geografiska närvaro. På juristavdelningen så satte vi oss ned efteråt och gick igenom processen, diskuterade vad vi lärt oss och om det finns områden som vi kan förbättra inom vår funktion. Jag tycker det är en viktig roll jag har, att ständigt utvärdera och förbättra arbetet vi utför så att vi på bästa sätt kan bidra med mervärde – processer, hjälpmedel, rådgivare, kostnader men också medarbetares utveckling.”

Vad kom ni fram till mer konkret?

“Ett konkret exempel var att vi såg över hur vi ska arbeta med vårt kontraktshanteringssystem framöver, både avseende access-möjligheter och hur vi lättast får in relevant rådata. Ett annat område, vilket var relativt nytt för mig, var Foreign direct investment (FDI) och här diskuterade vi hur vi kan bygga vidare och utveckla kompetens inom juristgruppen.”

Vad är annars det svåraste med ditt jobb? 

“Några skulle säkert tro att med ett bolag som växt så mycket som Sobi så borde det vara allt förändringsarbete och att hänga med i tillväxten. Det har dock blivit en konstant faktor som jag tycker vi hanterar bra. Den stora utmaningen är den ganska tydliga förändring i rollen som chefsjurist de senaste fem åren, där chefsjuristen numera inte bara ska leda juridiken på bolaget utan måste driva juridiken inom bolaget som en del av affärsverksamheten. För att lyckas i den rollen måste man bygga upp en högkvalitativ service. Rollen kräver numera en kombination av många egenskaper, och förmåga att hantera allt från ledningsgruppsfrågor, strategi, kommunikation, krishantering, förhandling, projektledning m.m. Förutom att driva en funktion som en affärsverksamhet så tar också chefsjurister nya roller i bolaget, såsom säkerhetsansvarig, compliance-chef etcetera.”

Torbjörn Hallberg ser också en trend där vissa chefsjurister även tar andra roller som HR-chef eller liknande, vilket han själv också gjort.

“För att lyckas med allt detta behöver chefsjuristen ha bredare kunskap utöver juridiken för att fungera som ett bollplank till VD i betydligt fler frågor än tidigare. Det kan ju tyckas vara ett närmast omöjligt jobb, och i vissa avseenden är det kanske det. För att lyckas så behöver dagens chefsjurister vara ”t-formade”, alltså besitta djupa specialistkunskaper kombinerat en generell bredd som gör att man kan koppla ihop många olika områden. Och för att lyckas med detta måste man ha fantastiskt bra medarbetare kring sig.”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.