Som väntat från Loomis

Resultat och intäkter hamnade i nivå med analytikernas förväntningar andra kvartalet.

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 607 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat väntades ett ebita-resultat på 628 miljoner kronor.

Intäkterna landade på 5.204 miljoner kronor, här låg förväntningarna på 5.297 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till +3 procent, jämfört med förväntade +2,6 procent.

 Loomis fortsätter att uppvisa positiv organisk tillväxt i Europa. I det andra kvartalet uppgick den till 3 procent. Medan lönsamheten mätt som ebita-marginal ökade till 11,7 procent (10,7).

“Det är många länder som bidrar och speciellt vill jag lyfta fram Spanien, Belgien, Schweiz och Turkiet samt våra verksamheter i Sydamerika”, skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

Även USA växte organiskt med 3 procent, men här var tillväxten för den inhemska värdetransport (CIT)- och kontanthanteringsverksamheten (CMS) var något lägre än motsvarande period 2018.

Ebita-marginalen i USA ökade till 13,7 procent (12,5). “Intäkterna för Safepoint växte med 18 procent. I USA är det framför allt högre intäkter från Safepoint och CMS samt effektiviseringsprogram ute på lokalkontoren som ger fortsatt goda resultat”, skriver Patrik Andersson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här