Spararna flockas kring aktiefonder

Under juli månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 18,8 miljarder kronor och störst nettoinflöden hade aktiefonder.

Under juli nysparades totalt 18,8 miljarder kronor i fonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med 80 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 856 miljarder och av den totala fondförmögenheten var 2 933 miljarder placerade i aktiefonder

Aktiefonder noterade också störst nettoinsättningar under månaden, med ett nettoinflöde på 10,6 miljarder. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder följt av globalfonder och branschfonder. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Utvecklingen var också positiv på börsen under månaden, med en uppgång på omkring 4,1 procent (inklusive utdelningar).

”Spararna fortsätter att köpa fonder. För fjärde månaden i rad är nettosparandet kraftigt positivt. Noterbart i juli är att spararna, i motsats till tidigare spartrender, köper Sverigefonder i högre utsträckning än globalfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

För långa räntefonder låg nettoinflödet på 7,4 miljarder kronor, där merparten tillföll företagsobligationsfonder. Blandfonder hade nettoinsättningar på 1,4 miljarder kronor. Korta räntefonder såg emellertid nettouttag på 0,7 miljarder kronor.

Trots den starka utvecklingen i juli har fonder under året noterat ett nettoutflöde på 27,2 miljarder kronor och aktiefonder har noterat ett nettoutflöde på totalt 19 miljarder kronor.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här