Spararna ratar aktiefonder

Fonder noterade ett nettoutflöde i oktober och i första hand gjordes uttag från aktiefonder.

Oktober månad noterade ett nettoutflöde från fonder på totalt 5,1 miljarder kronor, visar siffror från fondbolagens förening.

Oro präglade världens aktiemarknader under månaden och Stockholmsbörsens värde sjönk med omkring 6%, inklusive utdelningar. Aktiefonder uppvisade också ett nettoutflöde på 9,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade uttag. De största nettouttagen gjordes från branschfonder och Sverigefonder.

Nettosparande i fonder 2020, Mdkr
  Oktober Totalt 2020 Jan-Okt
Aktiefonder -9,9 -3,1
Blandfonder -0,9 -21,6
Långa räntefonder 3,3 4,1
Korta räntefonder 2,6 15,3
Hedgefonder -0,3 -10,5
Övriga fonder 0,0 2,9
Summa -5,1 -12,9

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 3,1 miljarder kronor.

”När coronaoron tog fart igen under oktober kunde man se ett trendskifte i fondsparandet, efter sex månader i rad med inflöden i aktiefonder, noterades nu ett nettoutflöde. De aktiva spararna agerade mer försiktigt och valde att minska sitt innehav i aktiefonder till förmån för fondtyper med lägre risk”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Även blandfonder och hedgefonder hade nettouttag på 0,9 respektive 0,3 miljarder kronor.

Dock gjordes det nettoinsättningar i långa räntefonder och korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder.

Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 4,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 973 miljarder, varav 3 028 miljarder är placerade i aktiefonder.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här