Sparekonomerna om rapportsäsongen: De kan leverera över förväntan

Med den strida strömmen av omvända vinstvarningar som strömmat in den senaste tiden väntas många bolag sannolikt kommer att slå prognoserna, och sparekonomerna i Affärsvärldens enkät berättar var fokus bör ligga för tredje kvartalet.
Frida Bratt, Joakim Bornold, Maria Landeborn och Johanna Kull.

Sparekonomerna verkar eniga om att mängden omvända vinstvarningar som trillat in präglar förväntningarna inför rapportsäsongen för det tredje kvartalet.

”Med tanke på ett antal återupptagna utdelningar samt den ström av omvända vinstvarningar som kommit från bolagen, så kan vi överlag vänta oss relativt bra rapporter”, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull.

Danske Banks sparekonom Maria Landeborn pekar på att den snabba återhämtningen i ekonomin gör att många bolag sannolikt kommer att slå prognoserna även detta kvartal, men att de omvända vinstvarningarna även pressat upp förväntningarna.

H&M är ett av de bolag som kommit med en omvänd vinstvarning. Foto: Pontus Lundahl/TT

”Inför rapportsäsongen har ett stort antal bolag inom alla möjliga branscher gått ut med omvända vinstvarningar vilket gör att förväntningarna på marknaden indirekt har skruvats upp. Det är därför inte säkert att det räcker att ”bara” pricka estimaten för att marknaden ska bli nöjd och belöna bolaget med kurslyft”, säger hon.

Hon får medhåll av Nordnets sparekonom Frida Bratt.

”Förväntningarna på det här kvartalet har helt enkelt legat för lågt, vilket mängden omvända vinstvarningar skvallrar om. De kommer från flera olika sektorer, vilket visar att förväntningarna på vinsterna ska upp på ett bredare plan”, säger hon och fortsätter:

”Men – och det här är viktigt – de omvända vinstvarningarna gör också att vi nu börjar pressa upp förväntningarna på rapporterna, vilket syns i kurserna. Därför är det inte säkert att vi ska vänta oss stora kursrörelser uppåt bara för att en rapport kommer in bättre än väntat. Vi ska också vara medvetna om att den starkare kronan kommer att påverka exportbolagen negativt.”

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, tror på tvära kast i individuella aktier.

”Enligt prognoserna väntas vinsterna att ha fallit med 11 procent under Q3 jämfört med samma period föregående år för svenska bolag. Inför rapporterna har vi fått in en rad positiva vinstvarningar från bolag som H&M, Nobina och Husqvarna . Det pekar helt klart på  att analytikernas estimat, trots kraftiga upprevideringar, fortfarande kan vara i underkant. Men de som bommar kommer sannolikt straffas hårt när förväntningarna har stigit inför rapporterna”, säger han, och fortsätter:

”Fokus kommer hamna på strålande resultat och marginaler men det borde hamna på om bolagen kan leverera utsikter som motsvarar dagens börskurser och de höga förväntningarna på 2021 års bolagsvinster.”

Joakim Bornold menar också att det är värt att titta förbi kostnadsbesparingar och istället fokusera på orderingång och försäljningsprognoser

”Svenska bolag varit duktiga att ställa om till lågkonjunktur. Det vittnar om att de svenska bolagens förmåga att kostnadsbespara kan ha underskattats och det är ett styrkebesked. Kostnadsbesparingar är dock en one trick pony och det gäller att försäljningen tar fart under 2021 för att man ska försvara aktiekursen. Håll koll på orderingång och försäljningsprognoser för värderingarna börjar se ansträngda ut”, säger han.

Även Maria Landeborn lägger också fokus på orderingång.

”Kvartalet som gick är redan passé och framtiden betydligt viktigare. Orderingången för verkstadsbolagen är till exempel intressant, liksom hur efterfrågan ser ut för detaljhandelsbolagen. Vad bankerna säger om reservationer för framtida kreditförluster är också av stort intresse”, säger hon.

Hon säger att bolag som har möjlighet också kommer att säga något om hur det fjärde kvartalet har börjat. I och med att återhämtningen gått så snabbt så kan det vara stora skillnader i efterfrågan från månad till månad, eller till och med från vecka till vecka.

Mycket, menar hon, handlar fortfarande om de framåtblickande bitarna i rapporterna.

”Leta efter prognoser och uttalanden om framtiden i pressmeddelanden och VD-ord. Hur har efterfrågan utvecklats under kvartalet som gått, och vad säger bolagen om resten av året? Många bolag har kapat kostnaderna rejält genom permitteringar, inställda utdelningar och uppskjutna investeringar. Håll utkik efter företag som flaggar för återinförda utdelningar och ökade investeringar – det är en tydlig signal om ökad framtidstro”, säger hon.

Även Johanna Kull och Frida Bratt anser att det är viktigt att syna VD-orden.

”Förutom reella siffror tycker jag att man ska läsa VD-ordet och framför allt jämföra med hur samma VD och bolag uttryckte sig föregående kvartal. Hur skiljer sig ordvalen , är det några frågetecken som rätats ut och är det sammantaget en mer positiv eller osäker bild som går att utläsa”, säger Johanna Kull.

”Vi vet att kostnaderna är en viktig faktor för verkstad i det här kvartalet, att  bolagen har hållit i dem. Nu kommer marknaden vilja se framåtandra och prognoser om ökad tillväxt framåt i VD-orden”, säger Frida Bratt.

Bolag och sektorer

Johanna Kull pekar på att tillverkningsindustrin och fordonsindustrin är alltid intressanta tempmätare på konjunkturen.

”Konfidensindikatorn för industrin är med god marginal över det historiska snittet och här finns på global basis har industriaktier sett de största inflödena sedan januari 2018”, säger hon och fortsätter:

”Det ska också bli intressant att se hur fastighetssektorn, vilka halkat efter börsen i år, presterat. Där vill man se fortsatt sekventiell förbättring i hyresgästernas förmåga att betala hyrorna.”

Joakim Bornold menar dock att banker ser mest intressanta ut.

”Industribolagen lär få mycket uppmärksamhet den här gången men jag tycker bankerna är de mest intressanta. Bankerna har klarat av den här krisen bra men fått väldigt dåligt betalt när man tittar på deras aktiekurser. Kanske kan bankerna återfå marknadens förtroende efter rapporterna. Jag tror det”, säger han.

Sandviks VD Stefan Widing. Foto: Sandvik

Han ser Swedbank som extra intressant denna rapportsäsong.

”Bankerna har haft det motigt på börsen men kanske q3 kan bli vändningen för dem. Swedbank satte av en hel del för kreditförluster förra kvartalet. Kanske de kan överraska med en mer positiv framtidssyn.”

Även Frida Bratt pekar på att bank är en sektor som inte hängt med i uppgången och att mycket, såsom låga räntor, penningtvätten och ökad konkurrens, talar emot bankerna. Samtidigt har aktiemarknaden inte tagit fasta på att det väntas saftiga utdelningar nästa år.

”I rapporterna kommer fokus dessvärre även i detta kvartal ligga på kreditförlusterna. De lär inte vara lika stora som i föregående kvartal, då de också skiljde sig mycket åt storleksmässigt bankerna emellan, men ändå så pass betydande att de inverkar på resultatet. Jag tror ändå att det finns utrymme för bankerna att överraska, eftersom kurserna tagit så mycket stryk”, säger hon.

Hon pekar ut Handelsbankens rapport som särskilt intressant, då den kan ge mer information om den kommande omstruktureringen.

Maria Landeborn menar att det är intressant att titta närmre på bank och verkstad på grund av sektorernas konjunkturkänslighet.

”Vad verkstadsbolagen säger om utveckling och efterfrågan i Europa, Nordamerika och Asien är spännande eftersom det ger en bild av den globala konjunkturen. SKF, Atlas Copco och Sandvik är t ex värda att kasta ett extra öga på”, säger hon och fortsätter:

”De svenska storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank kan i sin tur ge en bild av läget i Sverige. Hur ser man på kreditförluster framöver, har riskerna ökat, minskat? Med tanke på den höga omsättningen på bostadsmarknaden bör utvecklingen för bolån vara stark.”

Även Joakim Bornold och Frida Bratt nämner Sandvik som ett bolag att ha extra koll på.

”Sandvik kommer redan på fredag och förstås intressant både som industribolag med höga förväntningar men även som konjunkturparameter. Håll koll på framåtblickande signaler. Ett deppigt VD-ord kan snabbt radera glädjen på börsen över ett starkt kvartal”, säger Joakim Bornold.

”Sandvik tycks ju ha övertagit SKF:s roll att vara först ut i floden, så den rapporten kommer av det skälet vara högintressant. Cykliskt överlag kommer ju att vara det, det går inte att säga något annat. Jag är som sagt inte säker på att marknaden tagit fasta på kronförstärkningen, som bör kunna ha visst genomslag det här kvartalet, även om det kanske blir ännu mer framöver”, säger Frida Bratt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Maria Landeborn pekar även på att de bolag som gynnats av hemma-trenden kan vara värda att hålla ögonen på.

”En annan sektor som inte är så stor på börsen men som i hög grad gynnats av vår ökade tillvaro i hemmet är inredning, bygg och trädgård. Ett bolag som Byggmax har till exempel stigit över 100 procent i år. Försäljningen kan ha fått fortsatt skjuts under Q3 av att folk semestrat hemma och lagt pengar på hem och trädgård istället för resor”, säger hon och får medhåll av Johanna Kull:

”Jag tror att många av de så kallade corona-vinnarna som redan stigit kraftigt såsom BHG Group och Byggmax kan fortsätta att leverera över förväntan. Marknaden har en tendens att underskatta kraften i denna typ av trender”, säger hon.