Spotlight Group ökar rörelseresultatet – delar ut 2 kronor per aktie

Handelsplattformen Spotlight Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också.
Spotlights VD Peter Gönczi.
Peter Gönczi.
Omsättningen steg 9,9% till 39 miljoner kronor (35,5).

Rörelseresultatet blev 4,4 miljoner kronor (2,6), med en rörelsemarginal på 11,3% (7,3). Det förbättrade resultatet hänförs till större efterfrågan på bolagets tjänster.

Resultatet efter skatt blev 3,4 miljoner kronor (1,2), en ökning med 183,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,25), vilket innebär en ökning med 164,0% mot föregående år.

I utdelning föreslås 2 kronor varav 1,1 är ordinarie och 0,9 är extrautdelning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 15,1 miljoner kronor (-2,2).

Antalet noterade bolag uppgår till 164 (178).

”Marknadsklimatet under inledningen av året har varit gynnsamt och vi är ödmjukt förväntansfulla vad vi kan åstadkomma det närmaste året. Avslutningsvis vill jag tacka såväl kunder som medarbetare för ett händelserikt 2020”, skriver VD:n Peter Gönczi.

Spotlight Group, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 39 35,5 9,9%
Rörelseresultat 4,4 2,6 69,2%
Rörelsemarginal 11,3% 7,3%
Nettoresultat 3,4 1,2 183,3%
Resultat per aktie, kronor 0,66 0,25 164,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 15,1 -2,2
Utdelning per aktie, kronor 2