Sprucket bud i fortsatt budkandidat

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen förordar tung exponering mot lågvärderad tillväxtoperatör vars ledning just avvisat en första budinvit.

Sedan förra veckan har Nordiska Värdeportföljen tappat runt en halv procentenhet av avkastningsförsprånget mot Stockholmsbörsens totalavkastningsindex OMXSGI. Sedan starten den 15 december 2017 är Affärsvärlden Analys+ modellportföljens överavkastning nu 15 procentenheter avrundat.

 

SPELAR OPERATÖRENS LEDNING SVÅRFÅNGADE?

Portföljens budspekulation i Millicom har åkt på ett kortsiktigt bakslag när Liberty Latin America drog sig tillbaka från bekräftade buddiskussioner utan att lägga ett konkret bud.

Förhandlingsparterna är fåordiga (1, 2) kring varför, men enligt finansinfojätten Bloomberg ska en aspekt ha varit motstånd från direktörerna i Millicoms ledning. Hur de senare uppgifterna ska tolkas är särskilt intressant i just det här fallet.

Det finns historik mellan bolagen på ledningsnivå. Millicoms vd Mauricio Ramos kom till Millicom så sent som 2015 från rollen som Latinamerika-chef hos Liberty Global. Det vill säga Ramos var senast chef för den verksamhet som Liberty Global därefter knoppat av till numera självständiga Liberty Latin America, som nu alltså försökt få till ett bud på Millicom.

Samtidigt är det Affärsvärlden-köprådet Kinneviks, familjen Stenbecks anrika och de senaste decennierna väldigt framgångsrika investeringsbolag, 38 procentiga storägande i Millicom som bestämmer i slutändan vilka bud- och sammangåendeförslag som innehavet går vidare med.

Millicom stod för runt en fjärdedel av Kinneviks substansvärde vid slutet av tredje kvartalet. Både Kinneviks affärsmodell och historik har byggt på att utveckla innehav från tidig fas till mognad. Det vore ur det perspektivet inte osannolikt att de vill realisera sitt nu relativt sett alltmer mogna Millicom. Det skulle kunna frigöra norr om 20 miljarder kronor att återinvestera i det kommande decenniets lovande entreprenörer, bolag och branscher i tidigare tillväxtfaser.

Ur Nordiska Värdeportföljens perspektiv talar en alltför låg värdering, mot både egen stark fundamenta och relativt andra tillväxtmarknadsoperatörer, plus en sannolikt säljmotiverad största ägare för fortsatt bra risk-avkastningsförhållande i Millicom. Innehavet, som halkat ned till näst störst på 18 procents portföljandel, behålls därför.

Kinnevik kan samtidigt bevakas som innehavskandidat, då investeringsbolagets substansrabatt skjutit uppåt i takt med att nätmodeinnehavet Zalandos tillväxtvärdering kommit ned rejält. Nordiska Värdeportföljen gillar mycket hos Kinnevik, förutom den tungt belånade Tele2Com Hem-sammanslagningen.

HÄNDER I PORTFÖLJEN

  • Vindkraftsvinnaren Eolus Vind är åter största innehav (20 procents portföljandel). Sedan sist har vindkraftsprojektören rapporterat ännu ett mellankvartal, där större projekten gått framåt enligt plan, men där väldigt lite är planerat att vara slutfört och överlämnat till kund förrän i sommar. Den ordinarie utdelningen på 1,5 kronor per aktie har i dag avskilts och adderats till portföljens kassaandel, som därmed stiger från obefintlig till låga 1 procent avrundat.
  • Rapportsäsongen tar nu full fart. För Nordiska Värdeportföljen är det norskt fokus i veckan då portföljinnehaven Telenor (3 procent) bekänner färg på onsdag, följda av Europris (7 procent) på torsdagen.

Nordiska Värdeportföljen 2019-01-28 (intradag).PNG

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här