SSAB ökade rörelseresultatet mer än väntat

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 56,2 % till 23 673 miljoner kronor (15 155). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 23 744.

Ebitda-resultat blev 4 899 miljoner kronor (705), väntat 4 497, med en ebitda-marginal på 20,7 % (4,7).

Rörelseresultatet blev 4 083 miljoner kronor (-251), väntat rörelseresultat var 3 484. Rörelsemarginalen var 17,2 %.

Resultatet före skatt var 3 981 miljoner kronor (-365).

Resultatet efter skatt blev 3 221 miljoner kronor (-280).

Resultat per aktie hamnade på 3,13 kronor (-0,28).

SSAB, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 23 673 23 744 -0,3% 15 155 56,2%
EBITDA 4 899 4 497 8,9% 705 594,9%
EBITDA-marginal 20,7% 18,9% 4,7%
Rörelseresultat 4 083 3 484 17,2% -251
Rörelsemarginal 17,2% 14,7%
Resultat före skatt 3 981 -365
Nettoresultat 3 221 -280
Resultat per aktie, kronor 3,13 -0,28

Konsensusdata från Factset