Stabil sommar för portföljen

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen har utvecklats väl under semestern. Bland vinnaraktierna märks omsorgsbolaget Attendo.

Sommaren har varit relativt odramatisk för Avkastningsportföljen, trots stora rörelser på enstaka innehavs halvårsrapporter.

Totalt sett steg portföljen med 1,9 procent i juli jämfört med 0,3 procent för Stockholmsbörsen. Den svaga inledningen på augusti, där index tappat 1,5 procent, har portföljen klarat väl med ett tapp på 0,3 procent.

Sedan årsskiftet är portföljen upp drygt 27 procent, vilket är cirka 8 procentenheter bättre än börsen. Och sedan start är avkastningen +47 procent, 34 procentenheter bättre än börsen.

Bland innehaven som rapporterat blev kursreaktionen negativ på framförallt Hexpol (-8 procent) och Attendo (-3 procent), medan Recipharm (+11 procent) och AQ Group (+4 procent) stack ut på uppsidan.

Gummiblandarbolaget Hexpol tyngdes som väntat av svaghet inom framförallt fordonsindustrin. Den organiska tillväxten på -10 procent bidrog säkert till det initiala kursfallet. Bolaget hanterar dock svackan väl och slog till med ett nytt stort förvärv i USA i början av juli.

Preferred Compounding omsätter cirka 2,3 miljarder kronor, vilket innebär ett tillskott på cirka 17 procent på Hexpolkoncernens omsättning. Totalt sett är utvecklingen i linje med förväntan: Hexpol använder den starka balansräkningen till nya förvärv och hanterar efterfrågesvackan väl lönsamhetsmässigt. Vi fortsätter att se god avkastningspotential i aktien på nuvarande nivåer och behåller positionen.

Omsorgsbolaget Attendos svaga resultat var redan känt efter en vinstvarning, men aktien föll ändå på rapporten. Kursfallet ska ses i ljuset av att ledningen var tydliga med att problemen i Finland kommer att ta några år att lösa. Dessutom kan finansieringen kan vara ett problem framöver:

“Givet bolagets nuvarande resultatutveckling finns det en risk att kvoten för justerad nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA r12 kan komma att överstiga den målsatta nivån under andra halvåret 2019. Attendo hanterar denna situation på flera sätt. För det första genomförs en rad åtgärder som ska öka lönsamheten och säkerställa en högre vinstnivå. Dock är detta åtgärder som tar tid och beräknas ha begränsad effekt under 2019.

Vidare ser Attendo över möjligheter att stärka kassaflödet genom försäljningar av fastigheter, frigörande av rörelsekapital etc. För det tredje diskuterar Attendo med bankerna att se över finansieringen i sin helhet. Nuvarande avtal löper ut i december 2020 och Attendo avser att få ett nytt finansieringsavtal på plats under 2019. Attendo har en fortsatt god likviditet”, stod det i rapporten.

Även om det inte står något om en nyemission i texten, så antyder detta att risken för en nyemission ökat. Även med den risken ser vi Attendo på nuvarande nivåer som en attraktiv investering, en åsikt fler investerare tycks dela. Aktien har återhämtat sig och är nu upp cirka 15 procent från årslägsta.

Underleverantören AQ Group fortsatte att återställa lönsamheten under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade med hela 62 procent samtidigt som omsättningen ökade med 7 procent. Caset med ett lågt värderat kvalitetsbolag är intakt, men det finns ett kortsiktigt frågetecken givet de alltmer osäkra konjunkturutsikterna som förmodligen bidrar till att hålla tillbaka aktien något. Portföljen tycker att värderingen ur ett långsiktigt perspektiv är fortsatt attraktiv och behåller.

Recipharm, en kontraktstillverkaren av läkemedel, steg kraftigt på rapporten, vilket sannolikt var ett resultat av att aktien utvecklats dåligt inför rapporten och att förväntningarna var lågt ställda. Den organiska tillväxten var fortsatt svag vid -4 procent, men det uppvägdes av ett väldigt starkt kassaflöde och fortsatt optimistiska uttalanden från ledningen om en bättre avslutning på året. Avkastningsportföljen ser fortsatt att bolagets mål för 2020 är inom räckhåll och då framstår aktien som lågt värderad. På en börs som präglas av konjunkturoro borde dessutom intresset för det mer ocykliska Recipharm öka.

Då inget väsentligt förändrats i portföljens innehav lämnas portföljen oförändrad. Nedan läget i portföljen per stängning, fredag 2 augusti:

avkport_3aug_2019.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här