Starbreeze gör företrädesemission på 250 miljoner kronor

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze ska göra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Pengarna från emissionen ska stärka den finansiella ställningen och användas för operativa syften, heter det i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att emissionen kommer möjliggöra för bolaget att fullt ut fokusera på den fortsatta utvecklingen av Payday 3.

För att emissionen ska bli av måste den godkännas av en extra årsstämma planerad att hållas den 13 augusti.

Emissionen har redan uppbackning av de större aktieägarna som sitter på 40 procent av kapitalet och 57 procent av rösterna. Därutöver har bolaget erhållit externt garantiåtagande från ett konsortium för det återstående emissionsbeloppet.

Enligt Starbreeze kommer avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen att förväntas vara den 20 augusti. Teckningsperioden förväntas löpa mellan 24 augusti och 7 september.

De detaljerade villkoren för emissionen, inklusive teckningskurs, kapitalökning och antalet aktier som kommer att emitteras, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras senast omkring den 12 augusti.