Startskott för nordiska lågprisaffärer?

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen ökar avståndet mot index igen. Veckan inleds med en intressant konsolideringsaffär inom nordisk lågprishandel.

Nordiska Värdeportföljen har haft bra utveckling sedan förra veckouppdateringen, samtidigt som Stockholmsbörsen tappat mark. Totalavkastningen står nu i 17,4 procent (14,8 procent) eller nära 14 procentenheter (knappa 10 procentenheter) bättre än Stockholmsbörsens OMXSGI index, räknat sedan Affärsvärlden Analys+ drog igång sina inspirationsportföljer den 15 december.

 

LOVANDE AFFÄR DÄR EUROPRIS VÄXER SINA MUSKLER INOM NORDISKT LÅGPRIS

Portföljens norska lågprishandlare Europris (4 procent av portföljvärdet) har meddelat en affär som kan leda till stegvis sammangående med svenska branschkollegan ÖoB.

Vad som avtalats med ÖoB-ägarna Runsvengruppen är dels att Europris blir 20 procentig minoritetsägare i ÖoB genom en riktad emission av Europris-aktier. I transaktionen kommer värdet på ägarandelen sättas till 7,7 gånger ÖoB:s ebitda-resultat för 2018, vilket är lågt.

Vad som är än bättre är dock att Europris fått rätten att år 2020 köpa även resterande 80 procent av ÖoB för 7,7 gånger ÖoB:s ebitda (snittet för åren 2019–2020), också här med betalning i Europris-aktier. Europris äger därmed numera en värdefull köpoption inför framtiden, såväl strategiskt som rent finansiellt. Och det blir nu än mer i Europris intresse att få upp värderingen på sin egen aktiekurs de närmsta åren.

EPR-ÖoB2.JPG 

Källa: Europris presentation 2018-06-18, slide 8

Den nya partnern ÖoB är just nu på väg ut ur en turnaround där olönsamma butiker stängts, kostnadsbasen sänkts, inte mindre än 30 procent av huvudkontorets personal fått gå och ledningen bytts ut mot detaljhandelsveteraner från bland annat ICA och Ikea.

Framöver ska Europris och ÖoB dela inköp, konceptutveckling, ledningsresurser och kunskaper samt kostnader och lärdomar inom utveckling av e-handel, digital kundvård (e-crm) samt automatisering. Finansiellt väntar sig bolagen att få ut inköpssynergier på totalt 60–80 miljoner norska kronor årligen, relativt jämnt fördelat mellan bolagen.

För Europris skulle 30–40 miljoner kronor innebära runt 1,5–2 procents bättre bruttomarginal. Det är inte oväsentligt, särskilt inte om det mesta hänger med ned mot rörelseresultatet.

I pressmeddelandet beskrivs affären som skapandet av en ”pan-nordisk” lågprisplattform och Affärsvärlden Analys+ ser här första steget i en potentiell konsolideringsvåg. Det är därför lite förvånande att kursreaktionen inte är mer positiv i Europris, som stiger runt 2 procent på en fallande Oslobörs. Aktien handlas till attraktiva 10 gånger rörelseresultatet (ev/ebit) trots en defensiv strukturell intjäningstillväxt som bygger på att hushållen vill eller behöver spara mer. Det senare är för övrigt inte bara en trend i Norden.

EPR-ÖoB1.JPG

Källa: Europris presentation 2018-06-18, slide 7

I inköpsarbetet bjuds ÖoB in i det Shanghai-baserade samarbete som Europris redan har med finländska samarbetspartnern Tokmanni, som liksom Europris har köpråd hos Affärsvärlden. Tokmanni är för dagen ned knappt 1 procent.

Affärsvärlden Analys+ har redan föreslagit det: Europris (snart kanske Europris-ÖoB) borde gå ihop med Tokmanni.

EPR-ÖoB3.JPG

Källa: Europris presentation 2018-06-18, slide 18

BÖRSEN UPPTÄCKER FÖRVÄRVSAKTUELLA ALLGON?

Nyemissioner i småbolag bjuder ofta på intressanta kursreaktioner som är ganska långt ifrån vad som hade förväntats om aktiemarknaden vore fullt effektiv. Nyaste innehavet Allgon är inget undantag.

Inför företrädesemissionen, som ska finansiera egenkapitaldelen av Allgons lovande förvärv Tele Radio, var villkoren redan kända. Extrastämman har som väntat röstat igenom emissionen.

Det borde inte, enligt Affärsvärlden Analys+ bedömning, ha rådit någon osäkerhet att en majoritet skulle rösta igenom förslaget, som möjliggör för Allgon att snart börja presentera en helt ny typ av lönsamhetsnivå i sina rapporter.

Trots det så stiger aktien rejält på måndagen, justerat för avskilda teckningsrätter, och Allgon utgör nu 6 procent av Nordiska Värdeportföljen, inräknat teckningsrätterna*.

Nordiska Värdeportföljen överväger att öka exponeringen mot Allgon, och här är att teckna aktier för teckningsrätterna ett intressant alternativ.

* Varje B-aktie erhöll en teckningsrätt. För varje fem teckningsrätter kommer sedan få tecknas sex nya B-aktier (5:6) för 5,00 kronor styck. I nuvarande portföljtabell har teckningsrätterna endast åsidosatts realvärde, men när väl börjar handlas på börsen så ska de, åtminstone i teorin, ha ett marginellt högre marknadsvärde, eftersom de utgör optioner som även har ett tidsvärde.

HÄNDER I ÖVRIGA PORTFÖLJEN

I övriga nyhetsflödet kring portföljinnehaven noteras att:

  • Portföljens näst största innehav Pandora (19 procent) har återigen tagit stryk på negativt analysflöde som förutspår problem längre fram. Baserat på rapporteringen på koncernnivå har Affärsvärlden Analys+ fortsatt svårt att uttyda riktigt så pass allvarliga brister i Pandoras affär att dagens värdering, eller lägre, är motiverad.  Det kan omprövas när och om verkligheten skulle bli värre än vad som redan prisats in i värderingen.

2018-06-18 Nordiska värdeportföljen (intradag).JPG2018-06-18 Nordiska värdeportföljen (intradag)

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här